Tieteenalayhdyshenkilöt

Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kirjastopalveluja koskevissa asioissa.

Kirjoja, lehtiä ja tietokantoja koskevissa asioissa voi olla yhteydessä aineistoyhdyshenkilöihin.

Dolf
Assmann
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Arkeologia, folkloristiikka, historia, kansatiede, saksan kieli

Markku
Roinila
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Filosofia

Filosofia, fonetiikka, kieliteknologia, kognitiotiede

EH
Eeva
Henriksson
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Merihistoria, museologia, sukupuolentutkimus, Aasian ja Afrikan tutkimus, Euroopan tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus

JM
Jussi S
Männistö
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri

JT
Jaakko
Tuohiniemi
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet, Muut

Musiikkitiede

UV
Ursula
Virolainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (Aleksanteri-instituutti), balttilaiset kielet ja kulttuurit, slaavilaiset kielet ja kulttuurit, Venäjän kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja -kulttuuri, suomalais-ugrilaiset kielet

MM
Matti
Myllykoski
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Humanistiset tieteet

Klassillinen arkeologia, Kreikan kieli ja kirjallisuus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, nykykreikka, uskontotiede, romaaniset kielet

LN
Leo
Näreaho
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Teologia, Filosofia

Englannin kieli, käännöstiede, yleinen kielitiede

Kristina
Weimer
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Pohjoismaiden tutkimus, pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus

Markku
Roinila
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Filosofia

Filosofia

EH
Eeva
Henriksson
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Kehitysmaatutkimus

Dolf
Assmann
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Politiikan tutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria

MA
Monica
Allardt
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Sosiologia

Sosiaalitieteet, viestintä, tilastotiede

MH
Mika
Holopainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Taloustiede

Leena
Huovinen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Yleinen valtio-oppi

Eva
Isaksson
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Fysiikka, Media- ja viestintätieteet

Fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede, HIP

Terhi
Sandgren
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Kemia, Verifin

MH
Mika
Holopainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT

TH
Tiina
Heino
informaatikko
Helsingin yliopiston kirjasto

Matematiikka

Jukka
Englund
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Medicum (pl. psykologia ja logopedia); Clinicum: kansanterveystieteen osasto, lastenklinikka, naistenklinikka, neurotieteiden osasto, silmä- ja korvaklinikka, suu- ja leukasairauksien osasto (hammaslääketiede); HiLife

JP
Jussi
Piipponen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Medicum: psykologia ja logopedia; Clinicum: psykiatria

LM
Leena
Missonen
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Clinicum: Diagnostis-terapeuttinen osasto, ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien klinikka, kirurgian osasto, sisätautien osasto, syöpätautien osasto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Taina
Kettunen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jukka
Englund
johtava tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Terhi
Sandgren
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Farmasian tiedekunta

AU
Anne
Uusitalo
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Elintarviketieteet, maataloustieteet, metsätieteet

MH
Mika
Holopainen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Media- ja viestintätieteet

Taloustieteet