Helda saavutettavuusseloste

Helda-julkaisuarkiston saavutettavuusseloste. Päivitetty 31.3.2022

Heldan www-osoite on https://helda.helsinki.fi

Digitaalinen arkisto Helda on Helsingin yliopiston avoin julkaisuarkisto. Helda sisältää Helsingin yliopistossa ja Heldan asiakasorganisaatioissa tuotettua aineistoa. Heldaan tallennetaan jatkuvasti aineistoa useista eri lähteistä.

Helda on perustettu 01.01.2010.

Helda sisältää Helsingin yliopistossa tuotettua aineistoa. Tämän lisäksi Helda tarjoaa julkaisuarkistopalveluita asiakasorganisaatioille.

Heldan asiakasorganisaatioita ovat Hanken, Kela, Ruokavirasto, Suomen metsätieteellinen seura, Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, Ilmatieteen laitos, Työväenliikkeen kirjasto ja Maanmittauslaitos.

Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta digipalvelulakia. Sekä Helsingin yliopiston aineistoa sisältävissä kokoelmissa että useimpien asiakasorganisaatioiden kokoelmissa on tällaista aineistoa.

Arkistoon on tallennettu rinnakkaistallenteita, jotka ovat käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä. Ne eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia, eivätkä ne näin ollen kuulu digipalvelulain piiriin.

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaavat arkistoa käyttävät organisaatiot, jotka ovat itse arvioineet sisältöjensä saavutettavuuden.

Helsingin yliopiston kirjasto on arvioinut Helsingin yliopiston julkaisujen saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Helsingin yliopiston kirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Helsingin yliopiston kirjasto.

Tämä seloste on laadittu 14.9.2020 ja sen sisältö on tarkastettu 14.2.2022.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

Heldan tallennetuissa liitetiedostoissa on saavutettavuuden puutteita, jotka on eritelty seuraavassa Heldan asiakasorganisaatioiden mukaan:

Helsingin yliopisto

Helda sisältää 23.9.18 jälkeen julkaistuja tiedostoja. Lähes kaikki tiedostot ovat pdf-tiedostoja.

Liitetiedostoissa on havaittu muun muassa seuraavia puutteita saavutettavuudessa:

· Kaikissa julkaisuissa ei ole käytetty tyylejä, jotka kuvaisivat tarkasti dokumentin rakennetta. Ruudunlukuohjelma ei tällöin välttämättä lue oikein dokumenttia.

· Joissakin julkaisuissa on käytetty esim. tiivistelmissä asetteluna taulukkoa, jota ruudunlukuohjelma ei välttämättä tulkitse oikein.

· Osassa julkaisuja julkaisun kuville ja taulukoille ei ole laadittu vaihtoehtoista alt-tekstiä eikä kuvan tai taulukon sisältö ei käy ilmi tekstistä.

· Osassa julkaisuja ei ole määritelty tiedostossa julkaisun kieltä.

· Osassa julkaisuja fontti ei ole riittävän erottuva.

· Osassa julkaisuja voi olla ongelmia värikontrastien havaitsemisessa.

· Pieni osuus julkaisuista on digitoituja niin, että julkaisu on kokonaisuudessaan kuvatiedosto.

Joissakin julkaisuissa voi olla liitteenä kolmannen osapuolen sisältöä, kuten kustantajien muualla julkaisemia tutkimusartikkeleita. Saavutettavuusvaatimus ei koske kolmannen osapuolen sisältöä.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, voit ottaa yhteyttä helda-admin(a)helsinki.fi.

Kela

Kelan tutkimusjulkaisut ja kuntoutuksen kehittämisjulkaisut eivät ole täysin saavutettavia. Värien kontrastit ja taulukkorakenteet eivät kaikissa julkaisuissa täytä saavutettavuusvaatimuksia, ja osa kuvioiden vaihtoehtoisista teksteistä puuttuu. Puutteet korjataan vuoden 2020 aikana niihin julkaisuihin, jotka ovat ilmestyneet 23.9.2018 ja sen jälkeen.

Kelan Tilastojulkaisut eivät ole täysin saavutettavia. Saavutettavat ja/tai vaihtoehtoiset julkaisumuodot tehdään portaittain. Työ on kokonaan valmis lähivuosien aikana.

Voit pyytää tietoja saavutettavassa muodossa osoitteesta julkaisut@kela.fi.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Heldan käyttöliittymässä on havaittu seuraavia saavutettavuuden puutteita. Puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Havaittava

Navigoinnissa käytössä olevalla symbolilla ei ole selitekstiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Heldan käyttöliittymän yläosassa ja alaosassa sijaitsevista logokuvista puuttuu tekstivastine. Logokuvat ovat myös linkkejä. Heldan navigoinnin murupolussa käytetyllä koti-symbolilla ei ole selitetekstiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Kuvista puuttuu selittäviä tekstejä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Heldan etusivulla on kuvia, joista puuttuu selittävä teksti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Julkaisuun liittyvien ulkopuolisten linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Julkaisujen yhteydessä on Twitteriin, Facebookiin ja LinkedIn-palveluun vieviä linkkejä sekä viitetiedon ris-formaatissa luova linkki. Näiden linkkien selitykset ovat puutteelliset.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Heldan käyttöliittymässä on seuraavia ongelmallisia kohtia tekstin ja taustavärin kontrastissa:

  • käyttöliittymän yläosan teksti, kielivalinta-linkit sekä kirjautumislinkki
  • Linkit Heldan kokoelmiin
  • Julkaisulistauksessa julkaisun tekijöiden nimet ja linkit julkaisuun.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

Ymmärrettävä

Sivuilta puuttuu kielimääritys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Heldan sivuilta puuttuu kielimääritys. Tämän myötä ruudunlukuohjelman käyttö vaikeutuu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

Hakulaatikkojen puuttuvat nimilaput

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Nimilaput puuttuvat hakulaatikoista, jotka ovat Heldan etusivulla ja asiakasorganisaatioiden kokoelmien etusivulla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Verkkolomakkeella https://helda.helsinki.fi/feedback

Sähköpostilla

helda-admin@helsinki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta yllä olevilla tavoilla Heldan ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuus(at)avi.fi puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Heldan saavutettavuutta parannetaan mahdollisimman nopeasti. Käyttöliittymän saavutettavuuden vakavimmat ongelmat pyritään ratkaisemaan viimeistään uuden ohjelmistoversion käyttöönoton myötä.

Helsingin yliopiston opiskelijoita tuetaan ja ohjeistetaan saavutettavien opinnäytetiedostojen tekemisessä, jotta Heldassa julkaistavat opinnäytteet olisivat saavutettavia.

Niiltä osin kuin aineisto kuuluu digipalvelulain piiriin, pyritään ohjeistamaan muun aineiston tekijöitä saavutettavan julkaisun tekemisessä.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa tukea Heldan käytössä. Kirjaston asiakaspalvelu neuvoo Heldan käytössä. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat saatavilla sivulta https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/ota-yhteytta/asiakaspa…. Tarvittaessa myös Heldan ylläpito neuvoo Heldan käytössä. Heldan ylläpidon sähköpostiosoite on helda-admin@helsinki.fi.