Helda tietosuojaseloste

Helda-julkaisuarkiston tietosuojaseloste. Päivitetty 17.1.2024

Helsingin yliopiston kirjasto

Pääkirjasto PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 Helsingin yliopisto

Sähköpostiosoite: helda-admin@helsinki.fi

Nicola Nykopp Helsingin yliopiston kirjasto

Pääkirjasto PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: 02941 40769

Sähköposti: nicola.nykopp@helsinki.fi

Helsingin yliopiston digitaalista arkistoa käytetään Helsingin yliopiston opinnäytteiden, tutkimusjulkaisujen, julkaisusarjojen, kirjojen ja muun yliopistossa tuotetun aineiston avoimeen digitaaliseen julkaisemiseen. Lisäksi järjestelmää käytetään sopimusasiakkaiden aineiston julkaisemiseen. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yleinen etu, järjestelmän käyttäjähallinnassa oikeutettu etu ja julkaisusopimusten osalta sopimus.

Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa olevien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Helsingin yliopiston kirjasto. Asiakasorganisaatioille tarjottavien julkaisualustapalvelujen aineistojen osalta taas sopimusasiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja näiden toimeksiantojen suhteen Helsingin yliopiston kirjasto toimii käsittelijän roolissa.

Järjestelmään tallentuu tai järjestelmässä muuten käsitellään seuraavia tietoja:

  • Järjestelmän käyttäjien etu- ja sukunimet, sähköpostiosoitteet
  • Julkaisun tekijän etu- ja sukunimi, julkaisun otsikko, tiivistelmä ja muut bibliografiset tiedot. Lisäksi useimmista julkaisuista järjestelmässä on myös julkaisun kokotekstitiedosto.
  • Julkaisun julkaisemisesta tehty sopimus
  • Järjestelmän käyttöön liittyviä lokitietoja

Järjestelmään tallentuvat tai järjestelmässä käsiteltävät käyttäjien tiedot saadaan joko Helsingin yliopiston autentikointijärjestelmän avulla tai rekisteröity henkilö täyttää ne itse.

Järjestelmään saadaan myös bibliografista tietoa ulkoisista järjestelmistä (erityisesti Tuhat ja E-thesis).

Järjestelmässä ei käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kyseisen käyttäjän tallennuksia on järjestelmässä.

Järjestelmässä ei tapahdu automatisoitua henkilötietojen käsittelyä tai profilointia.

Henkilötietoja ei luovuteta järjestelmästä.

Julkaisuihin liittyviä tietoja voi haravoida järjestelmän rajapintojen avulla, ja julkaisuihin liittyvää tietoa siirtyy tällä tavalla muun muassa Helka-, OpenAIRE- ja DartEurope-järjestelmiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.