Turvallisempi tila kirjastossa

Pyrimme yhdessä siihen, että kirjasto olisi turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi.
Emme syrji ketään

Pyrimme siihen, ettemme loukkaa tai halvenna ketään sanavalinnoilla tai teoillamme. 

Vältämme ennakkoasenteita ja stereotypioita

Emme tee oletuksia kenenkään etnisyydestä, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Annamme ihmisten olla omia itsejään. 

Annamme tilaa

Kunnioitamme toistemme henkilökohtaista tilaa emmekä koske toisiimme ilman lupaa. Annamme tilaa myös toistemme mielipiteille ja puheenvuoroille. 

Olemme avoimia palautteelle

Kysyminen ja erehtyminen on sallittua. Pyydämme anteeksi, jos loukkaamme tahattomasti. 

Puutumme epäasialliseen käytökseen

Jos huomaamme syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, puutumme tilanteeseen. 

Miten toimin, jos havaitsen epäasiallista käytöstä?

Jos huomaat epäasiallista tai häiritsevää käytöstä kirjastossa, ota yhteys henkilökuntaan asiakaspalvelussa.  

 

Jos olet kokenut syrjintää tai häirintää, voit olla yhteydessä myös häirintäyhdyshenkilöön: hulib-harassmentadvisor [a] helsinki.fi.

Häirintäyhdyshenkilöt kirjastossa