E-kirjapalvelut aakkosittain

E-kirjapalvelut aakkosittain
E-kirjapalvelut aakkosittain

AccessNeurology-palvelu sisältää neurologian e-kirjoja ja opetusvideoita.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa.

Ti­lin luo­mi­nen pal­ve­luun

Luomalla palveluun henkilökohtaiset tunnukset Helsingin yliopiston tai HYKS:in verkossa olevalla koneella voit käyttää palvelua erillisellä mobiilisovelluksella. Luomaan tunnuksen ja kirjautumaan pääset klikkaamalla sivun oikeassa ylälaidassa kohtaa "University of Helsinki". Tämän jälkeen valitaan "Sign in or Create a Free MyAccess Profile". 

Mobiilisovelluksen sisältö on huomattavasti suppeampi kuin varsinaisen palvelun sisältö. Sovellus löytyy ohjelmistojakeluista (Google Play, Appstore) nimellä AccessMedicine.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Palvelusta ei voi ladata aineistoa omalle laitteelle.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Palvelu sisältää e-kirjoja monilta eri humanistisilta aloilta. 

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa joko selaimessa tai PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta. PDF-muodossa voit lukea kirjaa vain luku kerrallaan.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan lukuja omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua muutama sivu/teos.

Palvelu sisältää yli 40 päivittyvää digitaalista hakuteosta kolmessa eri kokonaisuudessa (Juridiikkafokus, Talousfokus ja Verotusfokus).

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa.

Ti­lin luo­mi­nen pal­ve­luun

Luomalla henkilökohtaisen Alma-tunnuksen palveluun voit tehdä kirjoihin korostuksia ja muistiinpanoja. Voit tarkastella tekemiäsi muistilappuja ja korostuksia avaamalla muistiinpanomerkintöjen ikkunan "Näytä merkinnät" -kuvakkeesta. Voit siirtyä linkillä valitsemaasi merkintään, muokata sitä tai poistaa sen.

Lisäksi Alma-tunnuksella kirjautuminen mahdollistaa palvelun käytön missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Palvelun etäkäyttö Alma-tunnuksella edellyttää, että tunnus on luotu Helsingin yliopiston verkossa ja yliopiston sinulle tarjoamalla sähköpostiosoitteella.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Palvelusta ei voi ladata teoksia omalle laitteelle. Voit tallentaa osia kirjasta kopioi ja liitä -toiminnolla. Palvelun sisällön jakelu ei ole sallittua.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua. Vain osia teoksesta saa kopioida / tulostaa. Palvelun sisällön jakelu ei ole sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Palvelun omat käyttöohjeet.

Verkkokirjahylly sisältää satoja digitaalisia ammattikirjoja 11 hyllyssä: Julkisoikeus, Siviilioikeus, Työoikeus, Yritysoikeus, Asuminen ja ympäristöoikeus, Perhe- ja perintöoikeus, Rikos- ja prosessioikeus, ruotsinkielinen FIDUCIA och annan finsk juridik på svenska, Taloushallinto, Verotus ja Esimiestyö.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa.

Ti­lin luo­mi­nen pal­ve­luun

Luomalla henkilökohtaisen Alma-tunnuksen palveluun voit tehdä kirjoihin korostuksia ja muistiinpanoja. Voit tarkastella tekemiäsi muistilappuja ja korostuksia avaamalla muistiinpanomerkintöjen ikkunan "Näytä merkinnät" -kuvakkeesta. Voit siirtyä linkillä valitsemaasi merkintään, muokata sitä tai poistaa sen.

Lisäksi Alma-tunnuksella kirjautuminen mahdollistaa palvelun käytön missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Palvelun etäkäyttö Alma-tunnuksella edellyttää, että tunnus on luotu Helsingin yliopiston verkossa ja yliopiston sinulle tarjoamalla sähköpostiosoitteella.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Palvelusta ei voi ladata aineistoa omalle laitteelle. Palvelun sisällön jakelu ei ole sallittua.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua. Vain osia teoksesta saa kopioida / tulostaa. Palvelun sisällön jakelu ei ole sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Palvelun omat käyttöohjeet.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Et voi lukea kirjaa suoraan selaimessa, kirja on ladattava omalle laitteelle.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Tarvitset maksuttoman Adobe Digital Editions -lukuohjelman laitteellesi tai Aldiko-ohjelman (mobiililaitteet) kirjan lataamiseksi.

Tu­los­tus

Tulostus ei ole sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Palvelun omat ohjeet e-aineiston lainaamiseen.

Tarjoaa pääsyn yhteensä n. 850 Brepolsin v. 2014 julkaisemaan keskiajantutkimusta käsittelevään artikkeliin. Ne sisältyvät 45 kokoomateokseen, jotka vuoden 2014 kuluessa julkaistiin monografiasarjoissa kuten Acta Scandinavica, Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Âge, Medieval Church Studies sekä Utrecht Studies in Medieval Literacy.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Voit lukea julkaisua vain kappale/artikkeli/luku kerrallaan. Näet ensimmäisen sivun jokaisesta luvusta PDF-tiedostoa lataamatta.

Palvelusta löytyy runsaasti teoksia/artikkeleita, joihin Helsingin yliopistolla ei ole käyttö-oikeutta. Teokset/artikkelit, joihin on pääsy on merkitty vihreällä ruudulla.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata palvelusta laitteellesi artikkeleita PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi ladata kerralla.

HUOM! Jos tallennat PDF-tiedoston koneellesi ja avaat sen Adobe Readerilla, voit kuunnella tekstin Adobe Readerin Read Out Loud-ominaisuutta apuna käyttäen. (View - > Read Out Loud -> Read This Page Only).

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Tietokanta sisältää monitieteisiä e-kirjoja.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa joko selaimessa tai PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Vain osa palvelun teoksista on Helsingin yliopiston kirjaston käytössä.

Kirjaston hankkimat teokset saat näkyviin valitsemalla Browse -> Subscribed content.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata palvelusta laitteellesi kirjan/kirjan osia PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

CABI on e-kirjapalvelu, jonka kautta on tarjolla e-kirjoja maataloustieteiden, eläin- ja eläinlääketieteen, ravitsemus- ja elintarviketieteiden ja bio- ja ympäristötieteiden alueelta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa kappale kerrallaan. Voit lukea kirjaa joko selaimessa tai PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla (View Chapter), ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Palvelussa on mukana myös äänikirja, voit käyttää äänikirjaa valitsemalla "Read Aloud".

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Voit tulostaa viidesosan yksittäisestä kirjasta kuukauden välein.

Sisältää Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia e-kirjoja mm. seuraavilta aloilta: Astronomy, Climate and Environmental Science, European studies (history & politics), Language & Linguistics, Law, Life Sciences, Mathematics, Medicine, Politics&International Relations, Psychology, Sociology, Statistics&Probability. Palvelussa on myös keskustakampuksen kurssikirjoja e-kirjoina.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa suoraan selaimessa (HTML) tai PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Cambridgen kurssikirjoissa on 6 yhtäaikaisen käyttäjän rajoitus.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle laitteellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi ladata kerralla.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua 1 luku/kirja. Tulostusmäärä ei riipu kirjan sivumäärästä.

Cambridge Histories Online sisältää yli 260 sarjassa ilmestynyttä teosta. Palveluun päivittyy myös uusia teoksia vuodesta 2013 alkaen.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle laitteellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi ladata kerralla.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua 1 luku/kirja tai korkeintaan 5 % kirjan sivumäärästä.

Sisältää École française d'Athènesin julkaisemia teoksia vuodesta 1877 lähtien, mm. Bulletin de Correspondance Hellénique, yhteensä yli 500 teosta mm. antiikintutkimuksesta ja klassisesta arkeologiasta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa. Palvelu pyytää erikseen hyväksymään käyttöehdot ennen kuin aineistoa pääsee käyttämään.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit tallentaa palvelussa olevia kuvatiedostoja sivu/aukeama kerrallaan. Koko kirjaa ei voi kerralla tallentaa.

Tu­los­tus

Voit tulostaa tallentamiasi kuvatiedostoja omaan käyttöön.

Palvelussa on tarjolla e-kirjoja ja hakuteoksia enimmäkseen humanistisilta tieteenaloilta sekä e-lehtiä enimmäkseen luonnontieteellisiltä aloilta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa PDF-muotoisena kappale/luku kerrallaan Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Tu­los­tus

Voit tulostaa kirjasta PDF-muodossa olevia kappaleita pienen osan kunkin kirjan kokonaisuudesta.

Lääke- ja hoitotieteen alan oppikirjoja.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Kirja avautuu klikkaamalla kohtaa "Avaa oppikirja". Voit käyttää kirjoja myös ilman erillistä rekisteröitymistä/kirjautumista valitsemalla "Jatka sisältöön kirjautumatta". Voit liikkua kirjan kappaleiden välillä vasemman laidan valikosta.

Kir­jau­tu­mi­nen pal­ve­luun

Luomalla palveluun henkilökohtaiset tunnukset Helsingin yliopiston tai HYKS:in verkossa olevalla koneella voit käyttää aineistoja yliopiston verkon ulkopuolelta. Lisäksi sisään kirjautuminen mahdollistaa aineistojen merkitsemisen omiin suosikkeihin, jolloin suosikkiaineistosi löytyvät helposti Oma kansiostasi.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Palvelusta ei voi ladata aineistoa omalle laitteelle. Voit tallentaa osia kirjasta kopioi/liitä -toiminnolla.

Tu­los­tus

Tulostaminen on sallittua luku/artikkeli kerrallaan.

Li­sä­tie­to­ja

Rekisteröitymällä ja kirjatumalla sisään Duodecim-tunnuksilla

- Avaamasi aineisto tallentuu Omaan kansioosi.

- Voit merkitä aineistot omiin suosikkeihin.

E-kirjapalvelussa on käytettävissä noin 140 000 e-kirjaa eri tieteenaloilta. Kirjoihin voi kohdistaa erilaisia hakuja tai selailla niitä aihealueittain. Kirjavalikoima kattaa Ebook Central Academic Complete kokoelman sekä joukon kirjaston yksittäin tilaamia e-kirjoja.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa PDF-muotoisena kappale/luku kerrallaan Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan laitteellesi 7 tai 14 vuorokaudeksi. Kirjan lataamiseksi tarvitset maksuttoman Adobe Digital Editions- lukuohjelman tai Aldiko-ohjelman (mobiililaitteet) ja Adobe ID -tunnukset, jotka voit luoda Adoben sivuilla. Lisäksi palvelu pyytää latausvaiheessa kirjautumaan Ebook Centralin käyttäjätiliin (Huom! Ei Helsingin yliopiston tunnukset) kirjan lataamiseksi.

Tu­los­tus

Voit tulostaa n. 15 % kirjan sivumäärästä. Palvelun oma laskuri näyttää minkä verran tulostusoikeutta on jäljellä.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden tehdä hakuja useista EBSCOn tietokannoista yhtä aikaa. Tietokannat ovat useilta eri tieteenaloilta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa ilman erillisiä ohjelma-asennuksia.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan laitteellesi 1-7 päivän ajaksi. Kirjan lataamiseksi tarvitset maksuttoman Adobe Digital Editions- lukuohjelman ja Adobe ID -tunnukset, jotka voit luoda Adoben sivuilla. Lisäksi palvelu pyytää latausvaiheessa kirjautumaan Ebscon käyttäjätiliin (Huom! Ei Helsingin yliopiston tunnukset) kirjan lataamiseksi.

Tu­los­tus

Palvelussa kerrotaan kirjakohtaisesti sallittu tulostusmäärä.

Koostuu Iso-Britanniassa ja osin Amerikassa 1700-luvulla painetuista eri alojen teoksista. Teokset ovat katseltavana kuvamuodossa, mutta hakuja voi tehdä myös kokotekstistä.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa joko suoraan web-sivulta tai tekstimuotoisena ilman ohjelmistoasennuksia tai PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata max 250 sivua/kirja omalle koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Sisältää englannin kielellä julkaistuja eri alojen teoksia 1700-luvulta tekstimuodossa. Tässä ECCO-versiossa on valikoima haettavissa olevia kokotekstejä. --- Tällä hetkellä tekstejä on noin 2 200. HTML-versioista on linkit näköisversioihin. Tekstimuotoiset versiot löytyvät myös laajemmasta ECCO:sta, mutta tietokannat tarjoavat hiukan erilaisia hakumahdollisuuksia.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit tallentaa kirjan/osia kirjasta copy/paste-toiminnolla.

Tallennus: Entire text->view entire text now. Kokoteksti avautuu, voit tallentaa tekstiä copy/paste-toiminnolla.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Sisältää jatkuvasti päivitettävää voimassa olevaa lainsäädäntöä, asiantuntijakirjoituksia sekä kotimaisten oikeustieteellisten lehtien artikkeleita kokotekstinä, valtiosopimuksia ja oikeuskäytäntöä. Tietokanta sisältää myös juridisen uutispalvelun, Lakikirjan seurantapalvelun, hallituksen esityksiä ja muuta virallistietoa. Listan lehtien viimeisimmät numerot ovat saatavilla Helsingin yliopiston Edilex-palvelussa, mutta Oikeustieto-lehdessä viive painettuun lehteen nähden on 9 kuukautta. --- Defensor Legis: 2000- -- JFT(Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland):2000- -- Lakimies: 1996- -- Oikeus: 3/2000- -- Oikeustieto: 1/1995- -- Ympäristöjuridiikka: 1/2004- -- Vuosikirjat: -- Oikeustiede-Jurisprudentia: 2002-(n. vuoden viive) -- Urheilu ja oikeus: 2011-

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea suurta osaa aineistosta selaimessa. Osa aineistosta on luettavissa vain PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Voit kopioida selainversiossa rajallisen määrän tekstiä kopioi/liitä -toiminnolla.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata osia aineistosta omalle koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Voit tulostaa kohtuullisia määriä aineistosta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa suoraan selaimessa.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan laitteellesi offline-käyttöä varten. Et voi kuitenkaan tallentaa ladattua kirjaa laitteellesi.

Tu­los­tus

Voit tulostaa 5-10 % kirjasta omaan käyttöön.

Sisältää englannin kielellä julkaistuja teoksia vuosilta 1475-1700 digitoituna kuvamuodossa. Uutuutena nyt myös valikoima (tulossa yhteensä 25000) tekstejä haettavana kokotekstinä, ei vain kuvamuodossa.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea julkaisua suoraan web-sivulta ilman ohjelmistoasennuksia. PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Reader.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata osan palvelun aineistoista sivu kerrallaan TIFF-muotoisina kuvina tai PDF-tiedostoina.

Suuri osa palvelun aineistosta on saatavissa myös html-muodossa, näistä voit kopioida rajallisen määrän tekstiä copy/paste-menetelmällä.

Koko kirjaa ei voi ladata kerralla.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Kurssikirjoja eri tieteenaloilta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Palvelun käyttäminen vaatii Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen. Voit lukea kirjoja selaimessa (vain osaa kirjoista), Ellibs-mobiilisovelluksessa tai ladata niitä laitteellesi.

Mo­bii­li­käyt­tö

Ellibsin kirjoja voi lukea helposti mobiililaitteissa Ellibs-sovelluksella. Sovellusta käytettäessä kaikkia kirjaston Ellibs-kirjoja voi lukea ilman erillisiä lukuohjelmia. Voit ladata Ellibs-sovelluksen Android-laitteellesi Google Play -sovelluskaupasta tai iOS-laitteellesi App Store -sovelluskaupasta.

La­taa­mi­nen omal­le tie­to­ko­neel­le

Voit ladata kirjan laitteellesi 1-7 päivän ajaksi. Kirjan lataamiseksi tarvitset Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen sekä maksuttoman Adobe Digital Editions- lukuohjelman ja Adobe ID -tunnukset, jotka voit luoda Adoben sivuilla.

Tu­los­tus

Ellibs-palvelussa kunkin kirjan kohdalla kerrotaan, onko tulostus sallittua.

Laaja tietopalvelu, jonka kautta on tarjolla useiden eri tieteenalojen e-lehtiä, e-kirjoja ja e-hakuteoksia.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Kir­jau­tu­mal­la pal­ve­luun voit

Elsevier-palveluun on myös mahdollista rekisteröityä. Rekisteröitymällä voit mm. Tallentaa hakuja, luoda hälytyksiä hakuihin ja luoda hälytyksiä viitteisiin.

La­taa­mi­nen omal­le ko­neel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Palvelusta löytyy runsaasti teoksia, joihin Helsingin yliopiston kirjastolla ei ole tilausta. Voit rajata palvelussa Helsingin yliopiston kirjastolle lisensioidut teokset sivun vasemmasta laidasta "Subscribed & complimentary"-kohdasta.

 

Voit lukea kirjaa vain kappale/luku kerrallaan.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Laaja tietopalvelu, jonka kautta on tarjolla useiden eri tieteenalojen e-lehtiä, e-kirjoja ja e-hakuteoksia.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Kir­jau­tu­mal­la pal­ve­luun voit

Elsevier-palveluun on myös mahdollista rekisteröityä. Rekisteröitymällä voit mm. Tallentaa hakuja, luoda hälytyksiä hakuihin ja luoda hälytyksiä viitteisiin.

La­taa­mi­nen omal­le ko­neel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Palvelusta löytyy runsaasti teoksia, joihin Helsingin yliopiston kirjastolla ei ole tilausta. Voit rajata palvelussa Helsingin yliopiston kirjastolle lisensioidut teokset sivun vasemmasta laidasta "Subscribed & complimentary"-kohdasta.

 

Voit lukea kirjaa vain kappale/luku kerrallaan.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa joko selaimessa tai PDF-muotoisena Adobe Reader-ohjelmalla, ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Palvelussa on myös kirjoja joihin Helsingin yliopistolla ei ole käyttöoikeutta. Saat näkyviin Helsingin yliopiston kirjat valitsemalla Browse -> All Accessible content.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle laitteellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi ladata kerralla.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Kokotekstitietokanta sisältää pääasiassa yhdysvaltalaista arkistomateriaalia: lehdet ja muut julkaisut on tallennettu ensimmäisestä numerosta tai osasta alkaen. Tietokanta sisältää mm. yhdysvaltalaisia ja myös kansainvälisiä oikeustieteellisiä lehtiä, lainsäädäntöä, sopimustekstejä, oikeuskäytäntöä, eri maiden perustuslakeja ja oikeustieteellisiä klassikkoteoksia.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita laitteellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostaminen omaan käyttöön on sallittua.

Kandidaattikustannuksen E-kirjasto sisältää seuraavat e-kirjat: Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Ortopedia, Käsikirurgia, Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja hematologia sekä Traumatologia. E-kirjasto sisältää myös hakuteoksen Therapia Fennica.

KauppakamariTiedon Ammattikirjaston viidestä kokoelmasta on tilattu Helsingin yliopiston käyttöön Juridiikka-osio. Käytettävänä on aina kirjan uusin painos. Kokoelmaa päivitetään uutuuskirjoilla.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa vain selaimessa.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Palvelusta ei voi ladata teoksia omalle koneelle.

Tu­los­tus

Tulosteiden määrää ei ole rajattu. Huom! Tulostus kuitenkin tekijänoikeuslain puitteissa - vain osia teoksesta saa kopioida / tulostaa.

E-kirjoja bio- ja ympäristötieteiden, elintarviketutkimuksen, ympäristö- ja biotekniikan, kemian, ja farmasian aloilta. Kokoelmat: -- Biochemistry, Biology & Biotechnology -- Chemistry & Chemical Engineering -- Food Science -- Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries -- Safety, Health & Hygiene -- Textiles

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le ko­neel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Palvelussa on myös ruudunluku-ominaisuus. Ruudunluku aktivoidaan klikkaamalla kohtaa "Screen reader".

Kognitio- ja neurotieteen portaali, joka sisältää hakuteoksia, kokotekstilehtiä sekä yli 650 e-kirjaa.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Kirjan kappaleet avautuvat PDF-muodossa, lukeaksesi kirjaa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

MITCogNet-palvelussa et voi avata koko kirjaa kerralla, vaan kirja on luettava kappale kerrallaan. Huomaathan myös, että jokaisen kappaleen alussa on copyright-teksti, varsinaiseen tekstiin pääset sivua alaspäin vierittämällä.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua vain osasta palvelun sisältämistä kirjoista.

OECD:n verkkokirjasto, joka sisältää kirjakokoelmia, lehtiä sekä OECD:n tilastoaineistoa.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua omaan käyttöön.

E-kirjapalvelu, jonka kautta on tarjolla satoja e-kirjoja lääketieteen, farmasian ja hoitotieteiden sekä maataloustieteiden, eläin- ja eläinlääketieteen, ravitsemus- ja elintarviketieteiden ja bio- ja ympäristötieteiden alueelta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa.

La­taa­mi­nen omal­le ko­neel­le

Voit tallentaa aineistoa laitteellesi PDF-muodossa sivu kerrallaan. Pääset tallentamaan tekstiä "Tools"-kuvakkeesta sivun oikeasta ylälaidasta.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Käsikirjoja yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta. --- Tilatut kokoelmat / Collections subscribed -- Business and Management (2009-2011, Jan 2012) -- Philosophy (2009-2010, May&September 2011, Jan 2012) -- Political Science -- Religion -- Psychology Foundation Collection.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa kappaleittain selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Yksittäisten tulosteiden ottaminen on sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Kirjautumalla palveluun voit:

- Luoda oman virtuaalisen kirjahyllyn.

- Tallentaa viitetietoja.

Oxford Scholarship Online -palvelussa on e-kirjoja eri tieteiden aloilta. Helsingin yliopistolle on hankittu aiemmin seuraavia aihealueita: --- Biology, Classical Studies, History, Linguistics, Philosophy, Religion --- Nämä HY:läisille hankitut kunkin aihealueen kirjat saat esiin kohdassa Availability -> klikkaa lukon kuvaa = Fulltext

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa kappaleittain selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Jos olet kirjautunut palveluun, voit luoda kirjojen kappaleista oman virtuaalisen kirjahyllysi sekä tallentaa kirjoihin tekemäsi huomautukset (My Work). Kirjautuminen on ilmaista ja tunnukset on tehtävä erikseen, Helsingin yliopiston käyttäjätunnus ei käy suoraan palveluun.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Yksittäisten tulosteiden ottaminen lyhyistä osioista on sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Kirjautumalla palveluun voit:

- Luoda kirjojen kappaleista oman virtuaalisen kirjahyllysi sekä tallentaa kirjoihin tekemäsi huomautukset (My Work).

Kirjautuminen on ilmaista ja tunnukset on tehtävä erikseen, Helsingin yliopiston käyttäjätunnus ei käy suoraan palveluun.

Palvelu sisältää e-kirjoja humanistis-yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata koko kirjan omalle koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Li­sä­tie­to­ja

Palvelun tarjoaa Springer.

Voit rajata vain yliopiston käyttöön hankitut kirjat ottamalla rastin pois ruudusta "Include Preview-Only content".

SRMO on tutkimusmenetelmiin keskittyvä tietokanta, joka sisältää satoja metodikirjoja ja jossa on monipuoliset hakumahdollisuudet. --- Tietokanta sisältää yli 500 SAGEn metodikirjaa (mm. sarjoissa Quantitative Applications in the Social Sciences, Introducing Qualitative Methods ja Qualitative Methods julkaistut kirjaset) sekä lisäksi SAGEn julkaisemia alan hakuteoksia ja lehtiartikkeleita.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kaikkia Helsingin yliopistolle hankittuja palvelun kirjoja selaimessa. Palvelu sisältää myös kirjoja joihin Helsingin yliopistolla ei ole käyttöoikeutta.

Osa kirjoista on saatavissa myös PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita omalle koneellesi PDF-muodossa. Koko kirjaa ei voi kerralla ladata.

Tu­los­tus

Tulostus omaan käyttöön on sallittua.

Verkkotietopalvelu luonnontieteiden, lääketieteen, tekniikan ja humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan tai osia kirjasta omalle laitteellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua omaan käyttöön.

Tietokanta sisältää mm. Suomen Laki -teoksen sisällön, verolait, verosopimuksia, hallituksen esitykset vuodesta 1973 alkaen, oikeuskäytäntöä, Finlands Lag –teoksen sisällön, Euroopan unionin lainsäädäntöä ja valikoiman e-kirjoja. Tietokanta sisältää ajantasaisina kaikki Suomen voimassa olevat säädökset, mukaan lukien pari tuhatta säädöstä, jotka ovat painetuissa Suomen Laki ja Verolait -teoksissa vain viitteinä. Viittaukset säädöksiin, oikeustapauksiin ja hallituksen esityksiin on linkitetty tietokannan sisällä.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Ti­lin luo­mi­nen pal­ve­luun

Luomalla henkilökohtaisen Alma-tunnuksen palveluun voit tehdä kirjoihin korostuksia ja muistiinpanoja. Voit tarkastella tekemiäsi muistilappuja ja korostuksia avaamalla muistiinpanomerkintöjen ikkunan "Näytä merkinnät" -kuvakkeesta. Voit siirtyä linkillä valitsemaasi merkintään, muokata sitä tai poistaa sen.

Lisäksi Alma-tunnuksella kirjautuminen mahdollistaa palvelun käytön missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Palvelun etäkäyttö Alma-tunnuksella edellyttää, että tunnus on luotu Helsingin yliopiston verkossa ja yliopiston sinulle tarjoamalla sähköpostiosoitteella.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata palvelusta dokumentteja omalle koneellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Tulostus on sallittua omaan käyttöön.

E-kirja-alustalla on useiden tieteenalojen e-kirjoja.

Palvelussa on myös kirjoja joihin Helsingin yliopistolla ei ole käyttöoikeutta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Jos kirja on DRM-suojattu (n. 5 % keskustakampuksen alojen kirjoista, muilla tieteenaloilla suojausta ei ole), selaimessa lukemiseen tarvitaan FileOpen-ohjelma. Ohjelma on asennettu valmiiksi kaikille Helsingin yliopiston keskitetyssä ylläpidossa oleville koneille.

La­taa­mi­nen omal­le ko­neel­le

Voit ladata kappaleita kirjasta tai koko kirjan laitteellesi PDF-muodossa.

Tu­los­tus

Voit tulostaa osia kirjasta

Kreikankielisiä kirjallisuuden tekstejä Homeroksesta 1400-luvulle. --- Tekstit tuottaa University of Californian Thesaurus Linguae Graecae-keskus Irvinessä. Tietokantaan tulee uusia lisäyksiä neljännesvuosittain. Aineiston käyttäminen edellyttää henkilökohtaisen tilin luomisen ja kirjautumisen palvelun tilille.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea palvelun aineistoa selaimessa.

HUOM! Voidaksesi käyttää ohjelman maksullisia osioita, on sivustolle rekisteröidyttävä. Rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymään pääset tästä linkistä.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Palvelusta ei voi ladata aineistoa.

Tu­los­tus

Tulostus ei ole sallittua.

Laaja verkkolehti- ja kirjatietokanta, sisältää kaikkia tieteenaloja; erityisesti lääketiedettä ja luonnontieteitä, mutta myös talous- ja yhteiskuntatieteitä sekä humanistisiä tieteitä.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa tai PDF-muotoisena. Lukeaksesi kirjaa PDF-muodossa tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman. Ohjelma on ilmainen ja sen saa ladattua Adoben sivulta.

Voit lukea kirjaa vain kappale/luku kerrallaan.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan kappaleita tai koko kirjan omalle koneellesi PDF-muodossa.

Käytettävissä on vain osa palveluun sisältyvien kirjojen ja lehtien kokoteksteistä.

Tu­los­tus

Voit tulostaa pienen osan kunkin kirjan kokonaisuudesta.

Tietokanta sisältää kurssikirjoja eri tieteenaloilta.

Kir­jan lu­ke­mi­nen

Voit lukea kirjaa selaimessa ilman erillisiä ohjelma-asennuksia.

La­taa­mi­nen omal­le lait­teel­le

Voit ladata kirjan laitteellesi yhden päivän ajaksi. Kirjan lataamiseksi tarvitset maksuttoman Adobe Digital Editions -lukuohjelman ja Adobe ID -tunnukset, jotka voit luoda Adoben sivuilla.

Adobe Digital Editions