HELSUS politiikkasuositukset
HELSUS Policy Briefs -sarja tuo ajankohtaisen kestävyystutkimuksen lähemmäs virkahenkilöitä ja päätöksentekijöitä. Politiikkasuositukset tiivistävät viimeisimpään tutkimukseen perustuvaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa sekä tarjoavat neuvoja, kuinka tutkimustuloksia voidaan päätöksenteossa. HELSUSin politiikkasuositukset pyrkivät edistämään muutosta kohti kestävämpiä yhteiskuntia.

Ensimmäinen HELSUSin politiikkasuositus ‘Kokonaiskestävyyden edistäminen arktisen alueen strategiatyössä’, keskittyy kokonaiskestävyyden huomioimiseen arktisessa strategiatyössä. Seitsemän kestävyyden asiantuntijaa osallistuivat ensimmäisen julkaisun laadintaan tarjoten näkökulmia ja johtopäätöksiä poliittiseen keskusteluun arktisen alueen tilanteesta.

 

Oletko kiinnostunut tekemään tutkimustuloksistasi käytännön politiikkasuosituksen? 

Teetkö kestävyysaiheisiin liittyvää tutkimusta? Kannustamme sinua, tutkimusalaasi katsomatta, tarjoamaan tutkimustasi politiikkasuositukseksi. Jos on tarpeen, voimme auttaa sinua kirjoittamaan ja muotoilemaan politiikkasuosituksen tutkimukseesi perustuen. Lisäksi autamme sinua kommunikoimaan siitä laajemmalle yleisölle. Tutkijana olet vastuussa tutkimuksesi julkaisuoikeuksista. Päästäksesi alkuun voit luonnostella version politiikkasuosituksestasi ja lähettää sen kommentoitavaksi tai ottaa yhteyttä HELSUSiin: helsus@helsinki.fi

 

Lisätietoja HELSUS Policy Brief -sarjasta

HELSUS Policy Brief –sarjan verkkojulkaisun ISSN-tunnus on 2737-2103. Yhteystiedot lisätietojen saamiseksi: helsus@helsinki.fi

Policy briefs

Ilmastonmuutoksen seurauksena arktinen alue on muuttunut. Muutokset näkyvät erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien elinvoimaisuuden heikkenemisessä. Nämä muutokset asettavat merkittäviä haasteita arktisten alueiden tulevaisuudelle. Tämän politiikkasuosituksen tarkoituksena on Suomea koskevien esimerkkien avulla näyttää, miten kestävyyden eri ulottuvuudet tulee huomioida kokonaisvaltaisesti arktista aluetta koskevia strategioita laadittaessa.