Tutkijoiden yhteistyöllä visioitiin murrospolkuja kestävämpään tulevaisuuteen

Kestävyyspaneelin järjestämissä murrostyöpajoissa tutkijat viitoittivat polkuja kohti kestävyysmurrosta Suomessa. Nyt julkaistu työpajojen loppuraportti on kooste tutkijoiden välisen vuoropuhelun tuloksista ja ajatuksista kestävän kehityksen murroksen edistämiseksi Suomessa.

Uutinen on julkaistu alun perin Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin (Kestävyyspaneeli) sivuilla.

 

Kestävyysmurros edellyttää kokonaisvaltaista ja perustavanlaatuista muutosta kaikilla yhteiskunnan eri osa-alueilla. Pohjimmiltaan kyse on systeemisestä muutoksesta, joka vaatii nykyisten tavoitteiden, rakenteiden ja toimintatapojen kyseenalaistamista ja uudelleenjärjestämistä. Kokonaisvaltaisen ja nykyisiä toimintajärjestelmiä ravisuttavan muutoksen edistäminen edellyttää myös erilaisiin tietotarpeisiin vastaamista ja tietopohjan laajentamista. Tässä tutkijoiden välisellä vuoropuhelulla on tärkeä rooli.

Tutkijoiden välisen vuoropuhelun tukemiseksi Kestävyyspaneeli järjesti syksyn 2020 aikana kolme verkkotyöpajaa, joihin osallistuivat Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamien hankkeiden tutkijoita sekä Kestävyyspaneelin jäseniä. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä eri aihealueisiin liittyvistä murrosmahdollisuuksista, järjestelmien välisistä yhteyksistä sekä niihin liittyvistä vaikeista tai vaietuista asioista.

Visioita poluista kohti kestävää tulevaisuutta

Kestävyys voidaan saavuttaa monia eri polkuja kulkemalla. Polut eivät välttämättä ole suoraviivaisia eikä niitä ole välttämättä mahdollista tunnistaa etukäteen. Murrostyöpajoissa tutkijat visioivat yhdessä realistisia, mutta kunnianhimoisia polkuja, joilla kestävyys voitaisiin saavuttaa Suomessa. Työpajat keskittyivät kolmeen teemaan ruoka-, kaupunki- ja energiajärjestelmiin sekä järjestelmien välisiin linkityksiin.

-Työpajoissa sukellettiin pintaa syvemmälle ja mietittiin myös mitä vaikeita tai ristiriitaisia asioita kestävyysmurrokseen liittyy. Tulokset haastavat pohtimaan kalansyönnin eettisyyden, kansalaisosallistumisen jarruvaikutusten ja energiakolonialismin kaltaisia kysymyksiä. Niiden tunnistaminen on tärkeää, jotta pääsemme vastakkainasettelusta käytännön ratkaisuihin, jotka ovat sekä kestäviä että oikeudenmukaisia, sanoittaa työpajoja järjestämässä ollut Jari Lyytimäki, SYKEn johtava tutkija ja Kestävyyspaneelin koordinaattori.

Loppuraportti tiivistää keskustelun tulokset

Nyt julkaistussa raportissa on tiivistetty työpajojen keskusteluiden sisältöä ja niissä nostettuja ajatuksia yksien kansien sisään. Samalla raportti antaa suuntaviivoja kestävyysmurroksen edistämiseen Suomessa lähitulevaisuudessa.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Tutustu myös:

· Kestävyyspaneelin (2020) Kuusi polkua kestävyyteen – julkaisu

· Kestävyysmurroksen tabut puhuttivat Sustainability Science Days -konferenssissa