Rami Ratvio suunnittelemaan yliopiston kaikkien opiskelijoiden yhteistä kestävyyskurssia

Kevätlukukaudella 2021 pilotoitava monitieteinen kestävyyskurssi suunnitellaan yliopisto-opettaja, FT Rami Ratvion johdolla keväällä ja syksyllä 2020

Helsingin yliopiston oma, kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettu kestävyysaiheinen kurssi syntyi tarpeesta huolehtia kaikkien valmistuvien asiantuntijoiden kestävyysosaamisesta.  Kurssin suunnittelua koordinoimaan ja toteuttamaan on valittu yliopisto-opettaja Rami Ratvio.

”Haluan kutsua koko yliopiston mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Helsingin yliopiston yhteistä kestävyyskurssia. Arvostan sitä kehittämistyötä, jota kestävyyden eri alueilla on jo tehty tiedekunnissa, eri koulutusohjelmissa ja opiskelijoiden parissa. Tutustuisin mielelläni käynnistyneisiin tutkimus- ja opetushankkeisiin ja niiden tekijöihin”, Rami Ratvio kertoo.

Kaikki koulutusohjelmat ja opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan kurssin suunnitteluun. Ratvio suunnittelee jo verkossa toteutettavia ideapajoja. Lisäksi kurssin parissa toimivat kehittäjät jalkautuvat Helsingin yliopiston eri kampuksille jo kevään 2020 aikana järjestämään työpajoja, joiden pohjalta kurssia lähdetään kehittämään.

Kurssin suunnittelusta vastaavat yhdessä Yliopistopedagogiikan keskus HYPE ja Kestävyystieteen instituutti HELSUS.

Lisätietoja:

Rami Ratvio, yliopisto-opettaja, FT, puh. 02941 22570, rami.ratvio@helsinki.fi