Median ja ekokriisin suhde pohditutti tutkijoita ja toimittajia tieteen ja toivon talossa

HELSUS järjesti yhteistyössä Puistokatu 4 tieteen ja toivon talon kanssa ekokriisin ja median suhdetta pohtivan paneelikeskustelun.

Tutkijat ja toimittajat kohtasivat Puistokadun kotoisissa puitteissa keskustelemaan siitä, mitä toimittajat ja tutkijat voivat tehdä, jotta ekokriisiä käsiteltäisiin mediassa kattavammin. Panelistisohvalla istuivat Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja Petja Pelli, Ykspilkkuviis median toimittaja sekä pitkän uran toimittajana ja myös tutkijana tehnyt Marja Heinonen, kohtuuden väitöskirjatutkija ja entinen journalisti Tina Nyfors Helsingin yliopistolta sekä kestävän talouden dosentti Toni Ruuska myös Helsingin yliopistolta.

Paneelin järjesti ja juonsi Kestävyystieteen instituutin tutkijatohtori Viola Hakkarainen sekä HELSUS-koordinaatiotiimissä toimiva kestävyystieteen maisteri Sini Holopainen.  

Paneelin tallenne on katsottavissa Youtubessa. 

Tapahtuma oli avaus laajemmalle keskustelulle siitä, mikä on median vastuu kestävyyskriisin uutisoinnista ja miten tutkijat voisivat tukea toimittajia syväluotaavassa ja järjestelmätasoa ymmärtävässä uutisoinnissa ekokriisin ajassa.

Miten saavuttaa systeemisempinäkökulma uutisointiin, niin että kestävyys olisi läpileikkaava teema? Mikä rooli on toimitusten johdolla ja yksittäisillä toimittajilla siinä, että ajassamme taustalla jylläävä ekokatastrofi huomioitaisiin kokonaisvaltaisemmin? Pitäisikö eri toimitusten välillä tehdä enemmän tiimityötä, jossa syntyneitä siiloja rikotaan ja koitetaan synnyttää systeemisempiä kertomuksia maailmasta? Voisiko kestävyystutkijat näkyä useammin aamu tv:n sohvalla kommentoimassa ajankohtaisia teemoja? Miten tutkijat voisivat tukea mediaa ja uutisointia kestävyysmurrosta edistävästi? 

Mediaa ja tutkimusmaailmaa yhdistävät yllättävän samankaltaiset ongelmat, kuten siiloutuminen ja ajan puute. Uutisia tehdään omissa toimituksissa, samoin kuten tutkimusta tehdään omissa tiedekunnissa ja osastoilla. Myös tavoite neutraalina ja objektiivisena pysymisestä on yhteistä monille tutkijoille ja toimittajille. 

Petja Pelli ja Tina Nyfors pohtivatkin, ettei ole olemassa neutraalia raportointia, koska journalistilla on yleensä jokin näkökulma tai kanta asiaan. Myös tutkimusta tehdään aina valitusta näkökulmasta ja lähtökohdista käsin, vaikka tutkimus pyrkiikin olemaan niin objektiivista kuin mahdollista.  

Toimittajien osaamista kestävyysteemoihin liittyen on tärkeä päivittää. Myös tutkijoiden osaaminen ja resurssit viedä omaa tutkimusta eteenpäin julkiseen keskusteluun, niin mediaan kuin päättäjien ja kansalaisten tietoisuuteen, on vielä lapsen kengissä. 

"Tutkijoilla on pitkä matka siihen, että pystyttäisiin systemaattisesti popularisoimaan omaa tutkimusta”, Toni Ruuska totesi keskustelussa. Toimittajat toivoivat myös selkeyttä tutkijoiden tiedeviestimiseen, ja rohkeutta nostaa omia tutkimusteemoja keskusteluun yhteiskunnallisesti ajankohtaisten aiheiden kautta. 

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti kehottaa tutkijoita olemaan rohkeasti yhteydessä mediaan, tarttumaan ajankohtaisin aiheisiin ja tarjoamaan juttuvinkkejä omasta kestävyyttä edistävästä tutkimuksestaan. HELSUS-koordinaatio voi auttaa, jos tarvitset neuvoja, ole yhteydessä sini.holopainen@helsinki.fi.