Kestäviä väriaineita luonnosta

Osana HELSUSin Sustainability Research in Spotlight videosarjaa HELSUS-tutkija Riikka Räisänen kertoo tutkimuksestaan luonnosta saatavien kestävien väriaineiden parissa.

Riikka Räisänen on HELSUS-tutkija, sekä luennoitsija, ja tutkija kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Räisäsen tutkimuksen kohteena on luonnosta saatavat kestävät väriaineet ja tällä hetkellä hän johtaa BioColour-tutkimushanketta, jossa tutkitaan bioväriaineiden koko elinkaarta; mistä niitä voidaan saada, niiden eristysprosesseja, yhdisteiden toksisuutta ja sovellettavuutta, ja kuluttajien näkökulmia uusia tuotteita ja uusia väriaineita kohtaan. Hankkeen tarkastelukohteena kestävien väriaineiden käyttötarkoituksissa on etenkin tekstiilit, pakkaukset ja pinnoitteet. 

Räisäsen mukaan kestäviä väriaineita voidaan saada muun muassa teollisuudenalojen sivuvirroista, esimerkiksi metsä- ja maataloudesta, sekä viljeltävistä värikasveista, sienistä ja mikrobeista. Sieniä ja hiivoja voitaisiin kasvattaa väriaineiden tuotantoa varten laboratorioissa, sillä ne kasvavat nopeasti ja niistä voi eristää väriaineita. Luontaisten väriaineiden lähteiden lisäksi tutkimushankkeessa tutkitaan sitä, miten väriaineet saadaan eristettyä biomassasta, väriaineiden mahdollista toksisuutta ympäristölle ja ihmisille. Turvallisiksi todettujen kestävien väriaineiden soveltuvuutta tutkitaan eri käyttötarkoituksissa, sekä myös sitä miten kuluttajat suhtautuvat niihin.

Monissa biohajoavissa tuotteissa käytetään pysyviä synteettisiä väriaineita, jotka eivät hajoa helposti ja Räisänen näkeekin tässä ristiriidan - hän uskoo, että tilalle voitaisiin löytää väriaineita, jotka ovat yhdessä materiaalin kanssa hajoavia, ja luontoa vähemmän rasittavia. Räisänen uskoo, että öljypohjaisia väriaineita voitaisiin korvata biopohjaisilla ja uusiutuvilla raaka-ainelähteillä. Räisänen sanoo olevansa erityisen kiinnostunut eri teollisuudenalojen sivuvirtojen, rikkakasvien ja muiden näiden kaltaisten “ylijäämien” käyttämisestä väriaineiden lähteinä. Hänen mukaansa monet näistä ylijäämistä “[…] sisältävät vielä hyviä komponentteja, joita voisi hyödyntää bioväriaineina.” Kestävämpi tuotanto ja kiertotalous tarvitsee sitä, että materiaaleja pyritään käyttämään tehokkaammin. Räisäsen tutkimus liittyy tähän ajankohtaiseen materiaaliseen murrokseen, jota kestävyys vaatii.

Sustainability Research in Spotlight

HELSUSin Sustainability Research in Spotlight videosarja pyrkii avaamaan sitä, mitä kestävyystieteessä tutkitaan. Kestävyystiede on monitieteinen ja tieteidenvälinen tutkimuksenala, jonka alle mahtuu laaja valikoima tutkimusaiheita, -metodeja ja lähestymistapoja. Tämä HELSUSin uusi videosarja antaa äänen kestävyystietelijöille ja eri näkökulmille kestävyystieteeseen.