Ensimmäiset HELSUS professorit valittu

Tammikuussa toimintansa aloittaneen Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) yhteyteen on perustettu yksitoista uutta tenure track -professuuria ja sama määrä tutkijatohtoreita rahoitettiin maaliskuussa julkaistun Fellow-ohjelman puitteissa. Ensimmäisenä professuurinsa aloittanut professori Reetta Toivanen painottaa HELSUSin tärkeyttä kestävyysongelmien ratkaisussa.

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin yhteyteen perustetut uudet professuurit toivat kauan odotettuja hyviä uutisia koulutusleikkausten jälkeiseen suomalaiseen tieteeseen.

Professuurien alat keskittyvät kestävyyden eri teemoihin, kaikkia yhdistää vahva tieteidenvälisyys.

Maaliskuussa professuurinsa vastaanottaneen Reetta Toivasen ala on alkuperäiskansatutkimus kestävän kehityksen näkökulmasta. Omassa tutkimuksessaan Toivanen aikoo keskittyä erityisesti ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin.

– Olen todella innoissani, sillä instituutti on monitieteisyydessään ainutlaatuinen, toteaa Toivanen.

Hän näkee, että kokonaisvaltainen näkökulma kestävyyshaasteisiin on ainoa kestävä tapa lähestyä niitä.

HELSUS Postdoc fellow't tekevät laaja-alaista tutkimusta ympäri maailmaa

HELSUS rahoittaa myös yksitoista tutkijatohtoria. Kansainvälisestä tutkijajoukosta esimerkiksi Sanna Lehtinen paneutuu esteettisen kestävyyden näkökulmaan urbaaneissa muutostilanteissa, Dalia D'Amato-Pihlman ekosysteemipalveluiden jalkauttamiseen kestävään liiketoimintaan ja Maarit Kallio pienmetsätalouden kehittämiseen kestävään suuntaan globaalissa etelässä. Kansainvälistä huomiota HELSUS-tutkimusrahoitus sai italialaisen median kertoessa Enrico Di Minin saamasta rahoituksesta, jolla aiotaan selvittää tekoälyn ja sosiaalisen median mahdollisuuksia laittoman villieläinkaupan suitsimisessa. Enricon tutkimusten edistymisestä onkin luvassa tiivistä päivitystä sosiaalisessa mediassa.

– Meillä on kasassa hyvä porukka lahjakkaita tutkijoita ja loistavat edellytykset tehdä kansainvälisesti vaikuttavaa kestävyystieteen tutkimusta, toteaa HELSUS johtaja Jari Niemelä.

Lisätietoa

HELSUS
HELSUS Postdoc Fellows (englanniksi)

HELSUS

Helsingin yliopiston uusi, vuoden alussa aloittanut kestävyystieteen instituutti HELSUS toimii kestävyystieteen alalla keskittyen viiteen kokonaisuuteen: arktiseen alueeseen, globaalin etelän kysymyksiin, kestävään kulutukseen ja tuotantoon, kaupunkeihin sekä kestävyystieteen teoriaan ja menetelmiin. Kuuden tiedekunnan yhteisessä instituutissa on yli 200 tutkija- ja 60 jatko-opiskelijajäsentä.