Dosentti Susanna Lehvävirta Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin johtajaksi

HELSUSin johtajaksi nimetty Susanna Lehvävirta on monipuolinen tutkija ja hankejohtaja. Hän on vetänyt muun muassa kaupunkiluontoa ja ihmisen näkökulmaa sekä luonnon suojelun ja ilmastonmuutoksen yhdistäviä tutkimus- ja kehityshankkeita.

Dosentti Susanna Lehvävirran tausta on kasviekologiassa, mutta tutkijan uran myötä hän on siirtynyt yhä kokonaisvaltaisempaan ajatteluun, jossa ovat yhdistyneet muun muassa ekologia, ympäristöestetiikka, käyttäjänäkökulmat, virkistyspsykologia, oikeus- ja taloustieteelliset näkökulmat ja filosofia.

– Usean eri tieteenalan näkökulma on usein tarpeen, jotta tutkimuksen tuloksena löydetään toimivia ratkaisuja. Olen kotonani niin teoreettisen kuin empiirisen ajattelun sekä määrällisten ja laadullisten menetelmien kanssa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että olisin asiantuntija kaikessa, mutta pyrin yhdistelemään asioita ja esittämään kysymyksiä, jotka auttavat keskittymään oikeisiin asioihin, Lehvävirta sanoo.

Hänelle on myös äärimmäisen tärkeää tuoda tieteen ratkaisuja osaksi yhteiskuntaa ja ihmisten arkea.

– Esimerkiksi lahoavat maapuut ovat hyväksi biologiselle monimuotoisuudelle virkistysmetsissä ja kasvikatot voivat olla hyödyllisiä kaupungeissa. Molemmat voivat kuitenkin yleistyä vain, jos ne koetaan visuaalisesti houkuttelevina ja turvallisina, jos niitä tuetaan tehokkaalla sääntelyllä, ja jos niiden toteuttaminen on taloudellisesti kannattavaa, kertoo Lehvävirta.

Kestävyysmurros tehdään yhdessä yhteiskunnan kanssa

Kokonaisvaltaista systeemistä ajattelua tarvitaan myös HELSUSin johtamisessa. Kestävyystieteen instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Keskiössä on vuoropuhelu ja yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

– Kestävyysmurroksilla on kiire, jos haluamme säilyttää maapallon rikkaan elämän ja yhteiskuntien vakauden edes jokseenkin nykyisellä tasolla. Ilmastonmuutos ja lajikato etenevät hyökyaallon lailla, jos emme juuri nyt tee kaikkeamme niiden taltuttamiseksi. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että tutkijat jalkautuvat yhteiskuntaan ja kehittävät ratkaisuja yhdessä päättäjien, rakennuttajien, suunnittelijoiden, erilaisten yritysten ja kansalaisten kanssa.  Ongelmia ei ratkaista yliopiston seinien sisällä vaan laaja-alaisessa yhteistyössä yhteiskunnan kaikkien toimijoiden kanssa.

Dosentti Susanna Lehvävirta aloittaa Kestävyystieteen instituutti HELSUSin johtajana 10.1.2021.

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS yhdistää kestävyystutkimuksen ja

-koulutuksen tieteenalat ja kampusrajat ylittäväksi keskittymäksi. HELSUS tarjoaa kestävyystieteiden tutkijoille poikkitieteellisen ja inspiroivan ympäristön, joka kannustaa tutkimaan, kokeilemaan ja löytämään parhaita ratkaisuja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Yhteystiedot:

Dosentti Susanna Lehvävirta

susanna.lehvavirta@helsinki.fi