HELSUS Youth Forum

HELSUS Youth Forum –tapahtuma tuo yhteen kestävyystutkijoita ja lukio-opiskelijoita keskustelemaan kestävyystutkimuksen ajankohtaisista teemoista, joita voidaan hyödyntää kouluyhteisöjen kestävyyshankkeiden kehittämisessä.

Tapahtuma järjestetään 2.6. klo 13-15 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Tapahtuman teema on "Ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja luontokato - mitä kouluyhteisöt voivat tehdä?"

Tapahtuma koostuu paneelikeskustelusta ja työpajasta. Paneelikeskustelu, joka järjestetään Tiedekulman Stagella, luo dialogin tutkijoiden ja opiskelijoiden välille. Paneelikeskustelun jälkeen opiskelijat ja tutkijat kokoontuvat Tiedekulman Loungeen, jossa opiskelijat jakautuvat ryhmiin. Ryhmät pohtivat annettujen kysymysten pohjalta kestävyysaloitteita paikallisella tasolla (esim. kouluyhteisössä) tai laajemmmin kansallisesta tai globaalista näkökulmasta. 

Jokaisesta koulusta valitaan 2-3 opiskelijaa osallistumaan tapahtumaan paikanpäällä. Olemme varanneet 40 paikkaa opiskelijoille. Mahdollistamme myös luokkien osallistumisen tapahtumaan etäyhteyksin. Paneelikeskustelu kuvataan Tapahtumassa puhutaan sekä suomea että englantia. 

Tapahtuman paneeliosuus striimataan ja sitä voi seurata täältä klo 13-14:  https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=9…

13:00-14:00: Tutkijoiden esittäytyminen ja paneelikeskustelu (Tiedekulma Stage) 

14:00-14:10: Evästauko 

14:10-15:00: Työpaja (Tiedekulma Lounge) 

 • 14:10-14:15 Ohjeistus työpajaan

 • 14:15-14:45: Ryhmätyöskentely 

 • 14:45-15:00: Ryhmätöiden esittely 

HELSUS Youth Foorumin paneeli koostuu kuuden kestävyystutkijan esityksestä, jotka lähestyvät kestävyyttä ja kestävyyteen liittyviä haasteita eri näkökulmista. Puolet esityksistä on suomeksi ja puolet englanniksi.

 • Sinuun yritetään vaikuttaa valeuutisilla ja virheellisillä uutisilla / You might be influenced by fake news and misleading news, presenter Petteri Muukkonen (FIN)
   
 • Student perspectives on green space management, presenter Eugenia Castellazzi (ENG)
   
 • Kestävä kouluruokailu / Sustainable school meals, presenter Riina Tykkyläinen (FIN)
   
 • From waste to value: how to increase sustainability of the food system, presenter Rossana Coda (ENG)
   
 • Bhutanin GNH kehitysperiaatteen yhteydet koulujen kestävän kehityksen opetukseen / How is Bhutan’s GNH development principle applied in the context of education for sustainable development, presenter Päivi Ahonen (FIN)
   
 • Decolonizing social work – moving towards sustainability, presenter Kris Clarke (ENG)

Paneeliesitysten jälkeen opiskelijat jakaatuvat ryhmiin pohtimaan ratkaisuja panelistien antamiin kestävyyshaasteisiin. Jokaista ryhmää ohjaa yksi panelisti. Ryhmät 1, 3 ja 5 ovat suomenkielisiä ja ryhmissä 2, 4 ja 6 ohjaus on englanniksi.

Ryhmä 1 

Miten voitte oppia tunnistamaan globaaleihin muutoksiin ja kestävään kehitykseen liittyviä valeuutisia ja harhaanjohtavia uutisia? Monet yrittävät vaikuttaa sinuun vääristelemällä informaatiota. 

How do you learn to recognize fake and misleading news related on global changes and sustainablity? Many try to influence you with misleading information. (Tutkija: Markus Jylhä)

Ryhmä 2

Miten kehittäisit viheralueita omassa koulussasi kestävällä tavalla?

How would you develop the green spaces around your school in a sustainable way? (Tutkija: Eugenia Castellazzi)

Ryhmä 3

Mitä sinä olisit valmis tekemään kestävän kouluruokailun 
edistämiseksi? (Ilmastoratkaisupeli).

What would you be willing to do to improve sustainable school meals? (Tutkija: Riina Tykkyläinen)

Ryhmä 4

Miten kouluyhteisö voi edistää ruokajätteen vähentämistä?

 How can the school community contribute to solve the food waste burden? (Tutkija: Rossana Coda)

Ryhmä 5

Planetaarinen kansalaisuus ja kestävä kehitys. Kuinka lisätä opiskelijoiden onnellisuutta kestävällä tavalla?

Planetary citizenship and sustainable development.  How to increase happiness of school students in a sustainable way?(Tutkija: Päivi Ahonen) 

Ryhmä 6

Millä tavalla sosiaalityötä voitaisiin hyödyntää kouluissa kestävyyden edistämisessä? Miten opiskelijat voivat  syrjäytyä kouluissa? Millä tavalla sosiaalityöllä voisi ehkäistä tätä? 

In what ways could social work engage with students to create sustainable schools? Why do students feel marginalized in schools? How can social work help to prevent it? (Tutkija: Kris Clarke) 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä:

helsus@helsinki.fi