Tutkimusjohtamisen kurssi Academic Career Planning and Leadership 2023-2024 vei osallistujat Brysseliin

Neljäs tutkimusjohtamisen kurssi päättyi opintomatkalla Brysselliin. Kurssi järjestetään viidennen kerran lukuvuonna 2024-2025 – hae kurssille 31.5.2024 mennessä!

Neljäs tutkimusjohtamisen kurssi Academic Career Planning and Leadership (ACLA) kokoontui lukuvuonna 2023–2024 ja kurssin päätteeksi järjestettiin matka Brysseliin. Joukko kurssin osallistujia, HSSH:n henkilökuntaa ja Helsingin yliopiston tutkimusrahoituksen tuen asiantuntijoita vietti intensiiviset kolme päivää oppien EU:n tutkimuspolitiikasta ja rahoitusmahdollisuuksista.

ACLA-kurssi on suunnattu tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotka aloittavat itsenäistä tutkijan uraansa ja rakentavat omaa tutkimusryhmäänsä. ACLA-kurssin työpajat auttavat tutkijoita kehittämään johtamistaitojaan ja tutkimusteemojensa strategista suunnittelua. Lisäksi kurssi tarjoaa apua tutkimusryhmän suunnittelussa ja Helsingin yliopiston tutkimuspalveluiden ja infrastruktuurin täysimääräisessä hyödyntämisessä. Kurssi järjestettiin neljännen kerran lukuvuonna 2023–2024, ja sitä koordinoivat HSSH:n johtaja Risto Kunelius, varajohtaja Pekka Mäkelä ja kasvatustieteiden tiedekunnan professori Kirsi Pyhältö.

Kolmen päivän vierailu Brysseliin oli täynnä informatiivisia ja mielenkiintoisia tapahtumia ja tapaamisia. Ensimmäisenä päivänä ryhmä osallistui #StrongerTogether: SSAH and the future of evidence-informed policymaking -konferenssiin, joka järjestettiin Belgian EU:n neuvoston puheenjohtajuuden puitteissa. Konferenssiin osallistui sekä tutkijoita että päätöksentekijöitä, ja se kannusti osapuolten väliseen syvempään vuoropuheluun.

Brysselin-matkan ohjelman mahdollisti Brysselin Helsinki EU Office, ja jäljellä olevat kaksi päivää vietettiin heidän tiloissaan sekä vieraillen Euroopan unionin Suomen pysyvän edustuston toimistossa ja Euroopan komission Join Research Centre (JRC) -tutkimuskeskuksessa. Kiinnostavat vierailut tarjosivat kattavan katsauksen EU:n tutkimuspolitiikkaan ja rahoitusmahdollisuuksiin.

Matkan aikana järjestettiin aikaa myös ACLA-kurssin päättävälle palautekeskustelulle, jossa koottiin yhteen kuluneen lukuvuoden kokemuksia. Osallistujat pitivät kurssia informatiivisena ja hyödyllisenä. Yhteisöllisyyden tunne ja monet vierailijat, jotka kertoivat omista kokemuksistaan ja asiantuntemuksestaan kurssin työpajojen aikana koettiin erityisen arvokkaiksi.

Ehdotuksissa tulevia kurssitoteutuksia ajatellen toivottiin vierailijoita, jotka ovat lähempänä kurssille osallistuvien tutkijatohtoreiden uravaihetta. Kurssin sisältöihin liittyen toivottiin erityisesti tutkimusturvallisuutta käsiteltäväksi aiheeksi. Aihe nousi esiin myös Brysselin matkan vieralailujen aikana.

Viides Academic Career Planning and Leadership (ACLA)  -kurssi järjestetään lukuvuonna 2024–2025. Hakuaika on avoinna 31.5.2024 asti – lue lisää ja hae täällä.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.