Tutkimusjohtamisen kurssi Academic career planning and leadership (ACLA) lukuvuonna 2024-2025

Tutkimusjohtamisen kurssi on ollut menestys ja se järjestetään uudelleen tulevana lukuvuonna. Lähetä hakemuksesi kurssille nyt!

Koordinaattorit: Risto Kunelius, Pekka Mäkelä, Kirsi Pyhältö

Suosittu tutkimusjohtamisen kurssi järjestetään lukuvuonna 2024–2025 viidennen kerran ja haku kurssille on nyt auki. Kurssi on suunnattu postdoc-tutkijoille, jotka ovat aloittamassa itsenäistä tutkijanuraansa ja pohtivat oman tutkimusryhmänsä perustamista.

Keskustelemme urasuunnittelusta ja -poluista, tutkimushorisonttien strategisesta kartoituksesta, rahoitusmahdollisuuksista/-haasteista, tutkimusryhmän rakentamisesta ja johtamisesta, projektinhallinnasta, sosiaalisen vaikuttavuuden kysymyksistä ja julkaisustrategioista, datanhallinnasta ja tutkimusetiikasta.

Kurssille otetaan mukaan 15-20 osallistujaa, jotka edustavat laajaa tieteidenvälistä kirjoa yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä kaikista keskustakampuksen tiedekunnista.

Kurssi kokoontuu lukuvuoden 2024–2025 aikana kuusi kertaa perjantaisin klo 10–15.

Kurssipäivät: 11.10., 15.11., 13.12, 14.2., 14.3. ja 11.4.

Osallistujien tulee varmistaa, että he voivat sitoutua näihin päiviin.

Toukokuussa 2025 suunnittelemme retkeä Brysseliin oppimaan Euroopan tiedepolitiikasta ja rahoitusmahdollisuuksista.

Täytä tämä e-lomake hakeaksi kurssille.

Hakemusta varten tarvitaan: 

  • lyhyt CV
  • lista viidestä viimeisestä julkaisusta
  • yhden sivun abstrakti meneillään olevasta tutkimusprojektista
  • lyhyen hakukirjeen, jossa kerrot, millaisissa kysymyksissä ja haasteissa uskot tarvitsevasi tukea ja apua
  • Hakemusten deadline on 31.5.2024 klo 15:00.                

Lisätietoja: risto.kunelius@helsinki.fi tai pekka.a.makela@helsinki.fi 

 

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.