Suosittu tutkimusjohtamisen kurssi jatkuu

Tutkimusjohtamisen kurssi on ollut menestys ja se järjestetään uudelleen tulevana lukuvuonna. Lähetä hakemuksesi kurssille nyt!

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH) ja Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY) järjestävät yhdessä monitieteisen tutkimusjohtamisen kurssin. Kurssi on suunnattu postdoc-tutkijoille, jotka johtavat omaa tutkimusryhmää.

Kurssi on järjestetty lukuvuosina 2020-21 and 2021-22 ja se on ollut erittäin suosittu. Saadun palautteen perusteella kurssia on kehitetty ja se järjestetään uudelleen tulevana lukuvuonna 2022-23. Kurssille valitaan mukaan noin 20 osallistujaa, jotka edustavat eri haaroja humanistis-yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

Työkaluja johtamiseen ja tutkimukseen

Tutkimusjohtamisen kurssin tarkoituksena on kehittää tutkijoiden akateemisia johtajuustaitoja ja auttaa tutkimusuran ja -teemojen strategisessa suunnittelussa. Lisäksi kurssi tarjoaa neuvoja hyvän tutkimusryhmän kokoamiseen ja Helsingin yliopiston tutkimus- ja infrastruktuuripalveluiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Kurssin aikana osallistujat keskustelevat urapoluistaan, projektijohtamisen kokemuksistaan ja keskeisistä tutkimukseen liittyvistä trendeistä. Muita keskustelunaiheita ovat esimerkiksi tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvät asiat, julkaisustrategiat ja aineistonhallinta sekä tutkimusetiikka.

Kurssilla vierailee puhujia, joiden puheenvuoroissa yhdistyvät tutkimukseen liittyvät käytännön asiat sekä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden laajemmat temaattiset näkökulmat. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi hyvinvointi, ilmastonmuutoksen haasteet, datafikaatio, turvallisuus ja kulttuurinen vuorovaikutus.

Tarkoituksena on, että tutkijat saavat kurssilta inspiroivia oivalluksia, kuinka omaa tutkimusta voi sovittaa ja suunnata suhteessa suuriin globaaleihin muutostrendeihin. Teemojen painotuksissa pyritään huomioimaan osallistujien omat tutkimusintressit.

Hakemusten deadline on 22.9.2022. Täytä hakulomake täällä!

Voit lukea osallistujien kokemuksia kurssista täältä ja täältä.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.