HSSH Maaliskuun uutiskirje

Vieraluprofessorihaku käynnistyy, sekä tulossa monia tapahtumia.

Brown Bag Seminar every Tuesday at 12:15 – next session with Heta Tarkkala and Karoliina Snell on 8.3.

HSSH:n Metodologinen yksikkö järjestää viikoittaisen tapahtuman, Brown Bag Seminar –tapaamisen, jossa käsitellään tuoreita metodologisia lähestymistapoja ihmistieteissä.

Metodologisen yksikön tutkijan Matti Pohjosen mukaan tapahtumien tarkoitus on ”esitellä metodologisia innovaatioita ja eri alojen uraauurtavaa tutkimusta helposti ymmärrettävässä muodossa rennon poikkitieteellisen lounastuokion aikana.”

Tapahtuma pidetään joka tiistai klo 12.15. Seuraavaksi vuorossa ovat Heta Tarkkala ja Karoliina Snell! Tapahtuma pidetään englanniksi.

Tuo oma lounaasi, me tuomme kiinnostavat metodologiset lounaskeskustelut! 

Lue lisää verkkosivuiltamme!

Visualizing Algorithmic Cultures: A Quali-Quantitative Methods Workshop 8.-9.3.

The availability of large quantities of data from online platforms and the rise of computational techniques for processing it have prompted a redistribution of expertise between academic disciplines such as computer science, anthropology, sociology (Marres 2012). How can different disciplines work together in the analysis of digital social data?

The workshop will start with presentations by David Moats, Minna Ruckenstein, Joni Oksanen and Krista Lagus on the 8th of March about their project studying discussions about health and personal medicine on Reddit (open to physical and virtual participation), followed by a (physical) workshop on the 9th in which small teams of researchers will work on short projects using data scraped from Reddit.

Read more and sign up here!

New Research Culture: Mirko Schäfer - Inside Datafication and Algorithmisation: Investigating and Shaping our Digital Society 16.3.

Mirko Schäfer on apulaisprofessori Utrechtin yliopistossa Governing the Digital Society -tutkimusosastolla. Hän on yksi Utrecht Data School -tutkimuslaitoksen perustajista, sekä toimii laitoksessa projektinjohtajana.

Utrecht Data School, tutkimus- ja opetusalusta Utrechtin yliopissa, tutkii datafikaation ja algoritmisaation vaikutuksia kansalaisuuden ja demokratian muutokseen. Luento esittelee laitoksen erityistä metodologiaa sosiaalisesti sitoutuneen tutkimuksen toteuttamiseen, sekä löydöksiä datakäytäntöjen vaikutuksista valtion organisaatioihin ja kansalaisiin. Schäfer argumentoi tieteidenvälisen ja käytännöllisen, sekä yhteiskunnallisesti aktiivisen humanistisen tutkimuksen tärkeydestä tehokkaalle tiedonsiirrolle ja sosiaaliselle vaikuttavuudelle.

Tilaisuus järjestetään hybridinä16.3. klo 14.00 HSSH seminaarihuoneessa osoitteessa Vuorikatu 3, 2. kerros, sekä Zoomissa.

Lisätietoja verkkosivuiltamme.

HSSH etsii vierailevia professoreita, hae 18.3. mennessä

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH) esittelee vierailuprofessori-ohjelman vuosille 2022–2025. Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (HSSH) tehtävä on tukea monitieteistä tutkimusta, tiedekuntien välistä yhteistyötä ja metodologista kehitystä keskustakampuksella. Vierailuprofessori-ohjelma on osa HSSH/PROFI6 projektia, joka keskittyy erityisesti datafikaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

– Haluamme tukea tällä ohjelmalla sellaisia vierailuja, joista hyötyy useiden tutkimusryhmien työ. Hyviä perusteita hakemukseen ovat tietysti myös konkreettiset yhteistyösuunnitelmat, kuten julkaisut tai tutkimushankkeet, sanoo HSSH:n johtaja, professori Risto Kunelius.

HSSH kutsuu lähettämään ehdotuksia vierailevista professoreista vuosina 2022–2025 kahdessa kategoriassa, joista ensimmäinen on vierailuprofessori datafikaatio-tutkimusohjelmassa ja toinen on avoin haku vierailuprofessorista missä tahansa HSSH:n aloihin liittyvässä tutkimuksessa.

HSSH:n tutkimusaloihin kuuluvat tutkijat ja tutkimusryhmät voivat kutsua alansa johtavia tutkijoita Helsinkiin. Tehtävä vaatii vuodessa minissään kahden viikon läsnäoloa kampuksella. Deadline ensimmäisen kierroksen hakemuksille on 18.3.2022.

Lisätietoja ja linkki hakulomakkeelle.

Uusi 4,6 miljoonan euron infrastruktuurirahoitus yhdistää ihmistieteet

FIN-CLARIAH - Valtakunnallinen ihmistieteiden infrastruktuuri saa 4,6 M€, josta yli puolet tulee Helsingin yliopistolle

Hankkeessa ovat mukana kaikki suomalaiset ihmistieteiden (SSH - Social Sciences and Humanities) tutkimusta tekevät yliopistot. Vaikka ihmistieteet eivät ole historiallisesti olleet digitaalisen teknologian käytön eturintamassa, Suomessa alalla on potentiaalia toteuttaa tällainen muutos. FIN-CLARIAH on kansallinen ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu kahdesta osasta, FIN-CLARIN ja DARIAH-FI.

”Suomessa ihmistieteiden tutkimuksen materiaalien digitalisointi on hyvässä vauhdissa, mutta tutkimuksen kannalta yksi suurimmista ongelmista on tiedon hajaantuminen. Tämä aiheuttaa tutkijoille ongelmia aineistorakenteen ja työkalurajapintojen yhteensopimattomuuden takia. Lisäksi aineistojen hallintaan ja käsittelyyn tarkoitettujen työkalujen kehittämisessä on olemassa päällekkäisen työn vaara”, sanoo FIN-CLARIAH:n varajohtaja ja DARIAH-FI:n johtaja, professori Mikko Tolonen.

FIN-CLARIAH pyrkii meneillään olevassa hankkeessa laajentamaan merkittävästi ihmistieteiden infrastruktuurituen kattavuutta kolmeen suuntaan: laajentamaan prosessointia puhutun yleiskielen lisäksi arkipuheeseen; palvelemaan monenlaisia ihmistieteiden tutkimustarpeita jäsentämättömän tekstin käsittelyssä; ja helpottamaan metatietoihin perustuvaa tutkimusta.

Lisätietoja FIN-CLARINista: FIN-CLARIN

Lisätietoja DARIAH-FIstä: DARIAH-FI

Katso myös FIN-CLARIAHin tiekartta: FIN-CLARIAH

Infrastruktuurin kehittämistä rahoittavat Euroopan Unioni – NextGenerationEU sekä mukana olevat yliopistot. DARIAH-FI:n kehitystä Helsingin yliopistolla johdetaan yhteistyössä HSSH:n kanssa.

Afrikan tutkimus vahvistuu Helsingin yliopiston keskustakampuksella yhteistyössä afrikkalaisten tutkijoiden kanssa – verkosto saanut rahoitusta HSSH:lta

Afrikka-tutkimuksen verkosto AfriStadi (Africa Research Forum for Social Sciences and Humanities) haluaa lisätä tietoutta ja monitieteistä humanistis-yhteiskunnallista tutkimusta Afrikasta afrikkalaisten tutkijoiden kanssa. 

Lokakuussa 2021 käynnistyneellä verkostolla on kaksi tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen niistä liittyy hyvin Eurooppa-keskeisen tiedontuotannon kriittiseen tarkasteluun. Toinen tärkeä tavoite on lisätä Helsingin yliopiston sisäistä yhteistyötä yhdessä afrikkalaisten tutkijoiden kanssa ja kerätä hankkeessa varoja niin, että afrikkalaiset tutkijat voivat tiiviimmin olla osa Helsingin yliopiston tutkimusyhteisöä. 

Verkosto on saanut rahoitusta Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä instituutilta HSSH:lta, ja yksi verkoston keskeinen tavoite on myös lisätä uudenlaista menetelmällistä yhteistyötä. 

Lue lisää ja katso esittelyvideo täältä.

Lii­ty Hes­sun ys­tä­viin ja saat uu­tis­kir­jeen suo­raan säh­kö­pos­tii­si!

Ohjeet Hessun ystäviin liittymiselle löytyvät täältä.