Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin uutiskirje 2/2020

HSSH:n ydintoiminnot on saatu tehokkaasti käyntiin.

HSSH – tai Hessu, kuten sitä myös kutsutaan – on nyt ollut toiminnassa vajaan vuoden. Sen ydintoiminnot on saatu tehokkaasti käynnistetyksi, vaikka korona-epidemia onkin vaikeuttanut yhteisten tilaisuuksien järjestämistä. Tavoitteena on syksyn aikana avata HSSH:n toimintaa laajemmin keskustakampuksen tutkijoille. Hyvää syksyä!

Hannu Nieminen, HSSH:n johtaja

1) HSSH järjestää Brown Bag Lunch –tapaamisia joka toinen tiistai

Ensimmäinen monitieteinen HSSH Brown Bag Lunch järjestetään tiistaina 29.9. klo 14.15.

Ohjelmassa on digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori Mikko Tolosen (HY) alustus siitä, miten historiallista aineistoa voidaan tutkia ja hyödyntää digitaalisin menetelmin. Tolosen tausta on historiantutkimuksessa, jota alustuksen käytännön esimerkit koskevat, mutta esityksen on tarkoitus koskea humanistis-yhteiskunnallista tutkimuskenttää yleisemmin.

Lyhyen alustuksen jälkeen ohjelmassa on vapaata keskustelua 40 ̶ 60 minuuttia rennossa ilmapiirissä.

Ensimmäinen lounas järjestetään kokonaan Zoomissa, mutta jatkossa pyrimme kasvokkaisiin tapaamisiin, mikäli koronatilanne sallii. BB-lounaat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joten tapaamisiin toivotaan monialaista yleisöä laveasti keskustakampuksen eri tiedekunnista ja yksiköistä.

Tervetuloa Zoom tapahtumaan!

Katso syksyn BB-aikataulu tapahtuman sivuilta.

2) New Research Culture –luentosarja alkaa 9.11.

Instituutti järjestää maanantaina 9.11. klo 13—15 tapahtuman, jossa keskustellaan humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen monitieteisyydestä ja ajankohtaisesta tutkimuksesta. New Research Culture -luento järjestetään Tiedekulman Stagella, ja sitä voi seurata etänä UniTubessa.

Tapahtuman keynote-puhujana on mediatutkimuksen professori Kirsten Drotner Etelä-Tanskan yliopistosta. Drotner on johtanut useita poikkitieteellisiä tutkimushankkeita ja hän on yksi johtavista SSH-alan asiantuntijoista Euroopassa. Hän on tutkinut esimerkiksi mediayleisöjä, digitaalista oppimista ja museoviestintää. Lue lisää Drotnerin tutkimusurasta SDU:n tutkimusportaalista.

Keynote-puheenvuoron jälkeen keskusteluun liittyvät sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green (HY), systemaattisen teologian professori Risto Saarinen (HY) oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamon johdolla.

Tapahtuma avaa HSSH:n luentosarjan, jonka kantavana teemana on

monitieteisyyden ja uuden tutkimuskulttuurin edistäminen humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä tutkimusaloilla. Katso luentosarjan aikataulu tapahtuman nettisivuilta.

3) Tutkimuksen infrastruktuurit ovat puutteellisia humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla

Helsingin yliopiston humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla (SSH-alat) on selvää tarvetta paikallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen. Esimerkiksi tutkimusvälineistön hankinta, ylläpito ja säilytys ovat kokonaan yksittäisten tutkimushankkeiden vastuulla. Näihin liittyvä koordinaatio ja keskitetyt palvelut puuttuvat, joten hankintoja tehdään päällekkäin, olemassa olevia laitteita ei löydetä, ja laitteiden kunto on usein huono.

Puutteet tulevat esille Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin julkaisusarjan ensimmäisestä raportista. Hessu selvitti kyselyllä tutkimusinfrastruktuuripalvelujen tarvetta, käyttöä ja kehittämistä syksyllä 2019.

Tutkimus perustuu yhä useammin moniin eri aineistolähteisiin ja uusien laskennallisten menetelmien käyttöön tai menetelmien yhdistelyyn. Kyselytulokset osoittavat, että digitaalisen tutkimusympäristön avaamat mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole levinneet SSH-alojen käytäntöihin niin laajasti kuin olisi ollut mahdollista.

Kyselyraportti avaa HSSH:n oman HSSH Reports and Working Papers -julkaisusarjan. Julkaisusarja on tarkoitettu Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimusraporteille, työpapereille ja muille tutkimukseen liittyville kirjoituksille, jotka on suunnattu tieteenalarajat ylittävälle akateemiselle lukijakunnalle erityisesti keskustakampuksen tutkimusalojen piirissä.

Lue lisää kyselyraportin tuloksista uutissivulta.

Raportin voi lukea ja ladata verkkosivuiltamme.

4) HSSH yhtenä keihäänkärkenä HY:n uudessa strategiassa

”HSSH – Intersections of People, Institutions and Technology” on yksi kolmesta ehdolla olevasta HY:n Profi 6 -hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää HY:n SSH-aloille uutta monitieteistä tutkimuskulttuuria vahvistamalla institutionaalista, infrastrukturaalista ja monitieteistä datafikaatioilmiön haltuunottoa. Hanke liityy HY:n strategiseen teema-alueseen Humane and Fair World. Päätöksiä Profi 6 -hankkeiden osalta saamme odottaa vuoden vaihteeseen.

5) Pienlaitelainaamosta saa apua aineistonkeruuseen

Keskustakampuksella on pienlaitelainaamo, josta saa aineistonkeruuseen videokameroita ja äänitallentimia lisälaitteineen (jalusta, mikrofoni). Laitteiden lainausta hoitaa tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen mari.siiroinen@helsinki.fi.