Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin uutiskirje 04/2020

Risto Kunelius on HSSH:n uusi johtaja.

1) Hannu Nieminen kiittää ja jättää HSSH:n johtotehtävät

Hannu Niemisen tehtävä HSSH:n johdossa päättyy joulukuun lopussa. Nieminen kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana perustamassa keskustakampuksen monitieteistä yhteistyötä.

Kiitos yhteistyöstä ja tuesta!

Minulla oli etuoikeus toimia HSSH:n perustamisvaiheen johtajana vuoden 2020 ajan. Ensimmäisen toimintavuoden aikana saimme kootuksi HSSH:n toimistoon tehokkaan työryhmän, jonka toimin käynnistimme Hessun toiminnan ja aloitimme yhteyksien rakentamisen tutkijoihin ja yhteistyökumppaneihin sekä HY:n sisällä että ulkopuolella.

Vielä tätä kirjoittaessani odotamme tietoa HSSH:n ison PROFI6-hankkeen kohtalosta. Jos rahoitus myönnetään, kuten toivomme, tarjoaa se HSSH:n kehittämiselle tärkeät resurssit moniksi vuosiksi eteenpäin.

PROFI6-hankkeen suunnitelmassa todetaan tavoitteeksi, että HSSH kuuluu vuoteen 2030 mennessä Euroopan viiden parhaan monitieteisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimusympäristön joukkoon. Tälle tarjoavat keskustakampuksen tiedekunnat ja niissä tehtävä tutkimus kaikki edellytykset.

Toivotan HSSH:n uudelle johdolle ja kaikille HY:n keskustakampuksen tutkijoille ja YPA:n työntekijöille parhainta menestystä!

Terveisin,

Hannu Nieminen 

Viestintäpolitiikan professori (emeritus), Helsingin yliopisto 

Visiting Professor, London School of Economics and Political Science (2021-2022) 

2) Risto Kunelius on uusi HSSH:n johtaja

HSSH:n uudeksi johtajaksi on valittu viestinnän professori Risto Kunelius. Hän aloittaa viisivuotisen tehtävänsä johtajana tammikuussa 2021.

Kuneliuksen mukaan monitieteisen instituutin kehittämisen ytimessä täytyy olla keskustakampuksen tutkimusryhmät. Toiminnan suunnittelussa Kunelius haluaa kuunnella tarkasti keskustakampuksen tutkijoita.

”Se mitä ihmiset tekevät nyt on tärkeintä. Sen kanssa ei kannata kilpailla. Siellä on älyllinen energia, lähityöyhteisöt ja kaikki se hauskuus koko hommassa”, pohtii Kunelius.

Aikaisemmin Kunelius on toiminut muun muassa INEQ (Helsinki Inequality Initiative) tutkimusaloitteen johtajana ja Tampereen yliopiston viestinnän ja journalistiikan professorina. 

 

Lue HSSH:n nettisivuilta Risto Kuneliuksen haastattelu, jossa hän kertoo mitä joulupukin pitäisi antaa humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle.

3) Kielitieteiden ja digitaalisten ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri on valittu kansallisesti merkittävien kokonaisuuksien joukkoon

Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta johdettu kansallinen tutkimusinfrastruktuurihanke FIN-CLARIAH (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on valittu mukaan Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle 20212024.

Tiekartalle valitaan Suomelle strategisesti tärkeitä tutkimusinfrastruktuurihankkeita, joten mukaan päässeet hankkeet on katsottu korkeatasoisiksi ja merkittäviksi kokonaisuuksiksi.

”Tiekartalla on aikaisempaa suurempi merkitys, koska Suomen Akatemiassa on päätetty, että suurin osa infrastruktuurirahoituksesta jaetaan hankkeille, jotka ovat tiekartalla”, kertoo digitaalisten ihmistieteiden apulaisprofessori Mikko Tolonen, joka johtaa FIN-CLARIAH kokonaisuuteen kuuluvaa DARIAH-FI komponenttia.

Helsingin yliopisto johtaa hanketta, ja tutkimusinfrastruktuurin kansallisen keskuksen sijoittamisesta Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen instituuttiin on käyty alustavia keskusteluja.

Lue lisää HSSH:n verkkosivuilta.

4) HSSH muuttaa vuodenvaihteessa uusiin tiloihin

HSSH muuttaa vuoden vaihteessa osoitteeseen Vuorikatu 3 (toinen kerros). Samaan tilaan muuttavat myös INEQ tutkimusaloite ja Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen edistämisaloite. Toimijoiden yhteiset tilat tukevat keskustakampuksen monitieteistä yhteistyötä. Aikaisemmin tiloissa on toiminut teologinen tiedekunta.

5) New Research Culture -luento 18.1.2021

HSSH:n toinen monitieteistä tutkimuskulttuuria käsittelevä New Research Culture -etätapahtuma pidetään maanantaina 18.1.2021 klo 13:00.  Keynote-puhujana on englannin kielen ja kielitieteen professori Bernd Kortmann.

Videopuheenvuorossaan Kortmann kertoo oivalluksistaan, kuinka monititeteisyyttä kannattaa hänen kokemuksensa perusteella edistää niin SSH-alalla kuin ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä. Hänen otsikkonsa on:

”Tutkimusyhteistyön ja monitieteisyyden edistäminen SSH-aloilla sekä niiden ulkopuolella: Työkalut, strategiat ja teemat”

Kortmann johtaa monitieteistä FRIAS instituuttia (Freiburg Institute for Advanced Studies) Freinburgissa Saksassa. Instituutissa yhdistyvät humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet, lääke-, luonnon- ja biotieteet sekä tekniset tieteet.

Edellisessä New Research Culture -tapahtumassa kumottiin stereotypioita, joita usein liitetään humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Mielenkiintoisen keskustelun voit katsoa tallenteena Tiedekulman nettisivuilta.

6) Liitty Hessu Frendeihin!

Kaikki HSSH:n toiminnasta kiinnostuneet voivat liittyä sähköpostilistalle, joka muodostaa ns. Hessun ystävät-yhteisön. Sähköpostilistalla kerrotaan HSSH:n ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja tapahtumista sekä SSH-alaan liittyvistä tutkimus- ja infrastruktuuriasioista.

Listalle liitytään lähettämällä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi Jätä otsikkokenttä tyhjäksi. 

Kirjoita viestikenttään: 

subscribe hssh-friends sähköpostiosoite@helsinki.fi 

esim. subscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi 

Listalta erotaan lähettämällä viesti samaan osoitteeseen. Jätä otsikkokenttä tyhjäksi. Kirjoita tekstikenttään unsubscribe hssh-friends sähköpostiosoite@helsinki.fi 

esim. unsubscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi

Paluuviestissä saat kehotuksen vahvistaa liittymisesi listalle.