Viikin normaalikoulun lukion kakkoset kestävän kehityksen retkellä

Viikin norssin lukion kakkosille järjestettiin kestävän kehityksen retkipäivä perjantaina 17.8.2018. Päivän aikana vierailtiin Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa sekä Luonnontieteellisessä museossa.

Ämmässuolla pääsimme tutustumaan vanhaan, jo maisemoituun kaatopaikka-alueeseen sekä esimerkiksi biojätteen käsittelyyn ja kaasun talteenottoonjärjestelmään. Luonnontieteellisessä museossa taas pelattiin pienryhmissä seppo-peliä sähköisellä alustalla tutustuen samalla museon kokoelmiin, ilmaston muutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen.