Viikin normaalikoulun kestävän kehityksen sertifikaatti on uusittu onnistuneesti.

Viikin normaalikoulu onnistui uusimaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin sekä Ecoschool-ohjelman Vihreän Lipun

Viikin normaalikoulun kestävän kehityksen sertifikaatti on uusittu onnistuneesti. Sertifikaatti on myönnetty koululle ensimmäistä kertaa vuonna 2008 ja sen on uusittu aiemmin vuosina 2011 sekä 2014. Tätä ennen koululla oli jo opetus-, koulutus- ja kasvatusalan OKKA-säätiön ympäristösertifikaatti. Sertifikaatissa koulu arvioi toimintaansa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden aloilla. Ulkopuolinen auditoija käy koululla joka kolmas vuosi tutustumassa toimintaan, haastattelemassa eri toimijoita (niin henkilökunnan kuin oppilaiden ja opiskelijoiden edustajiakin) ja tutustuu asiaa koskeviin dokumentteihin.Ecoschools-ohjelman Vihreässä lipussa taas toimintaa seurataan vähintään kahden vuoden välein tehtävällä raportilla. Viimeisimmän Vihreä lippu -kauden teemat Viikin normaalikoulussa olivat metsä, energia ja jätteet. Teemoja käsitellään opetuksessa, erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa sekä niitä koskevaa toimintaa kehitetään. Keskeistä on oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.Viimeisimpiä saavutuksia esimerkiksi energia-teemaan liittyen ovat solujen käytävävalojen yhteisesti ajastettu sammuttaminen ilta-aikaan sekä koulun katolle keväällä 2018 saatavat aurinkopaneelit. Myös kasvisruokailua on kehitetty liittämällä kasvisruoka samaan linjastoon liharuuan rinnalle.