Viikin nelosten Legoprojekti

Viikin neloset osallistuivat kestävä tulevaisuus -teemaiseen keksimisprojektiin
Keksimisprojekti

Viikin normaalikoulun neloset osallistuivat syksyn aikana Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä kehitettyyn keksimisprojektiin. Keksimisprojektin teemana oli UNESCO Agenda 2030 Kestävän tulevaisuuden tavoitteet, joista poimittiin nelosten opetussuunnitelmaan kuuluvat sisällöt. Oppilaat työskentelivät projektin parissa neljän kaksoistunnin aikana. Projektin tuotoksena rakennettiin prototyyppi robotista, joka auttaa ratkaisemaan jonkin oppilaan omaan arkeen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvän ongelman.

Projektin suunnittelusta vastasi Viikin normaalikoulun opettajat yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Monialaisessa projektissa harjoiteltiin ideointia, ryhmätyötaitoja, palautteenantamista, ohjelmointia, syklistäkehittämistä ja esiintymistä. Projektin päätteksi järjestettiin gaalatilaisuus, jossa jokainen ryhmä pääsi kertomaan työskentelystään, robotistaan ja näyttämään kuinka robotti suoriutuu tehtävässään. Robotteja ja ideoita ongelmien ratkaisuihin löytyi yhtä runsaasti kuin ryhmiäkin oli. Tuotoksina oli mm. sokeaa opastava robotti, riitoja ratkaiseva robotti, liian pitkästä suihkusta huomautta robotti, kiroilusta sakottava robotti, roskien kerääjä robotti ja valon sammuttaja robotti.

Oppilailla ja opettajilla oli hauskaa!