Opetusharjoittelu

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu on kouluyhteisö, jossa opiskelevat peruskoulun ala- ja yläluokkalaiset esikoululaisista alkaen, lukiolaiset sekä opettajaharjoittelijat. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yksikkönä vastaamme opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti Viikin normaalikoulussa on hyvä oppia ja turvallista työskennellä yhdessä. Koulun kaikessa toiminnassa pyritään kestävän kehityksen elämäntapaan.

Koulukirjastossa on hyvä opiskella.