Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät
Haku yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin on auki tällä sivustolla.
Muita tapoja rahoittaa väitöskirjatutkimus ovat ohjaajan maksama palkka tai yksityisen säätiön apuraha, jota tohtorikoulutettava itse hakee. Tohtorikoulutettavat voivat myös rahoittaa opintonsa itse tai jatkaa tutkintoaan työn ohella.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia väitöskirjatutkijan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Väitöskirjatutkijan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtoriopiskelija saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa. 

Vuoden 2023 haku alkaa 29.08.2023 ja päättyy 14.09.2023. Hae tehtävää yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta (kts. osio ”Hakulomake”). Ohjelmakohtaiset hakulomakkeet löytyvät Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat sivuilta (linkki: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat )

Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtorikoulutettavat että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin.  Yleisiä hakuohjeita, sekä usein kysytyt kysymykset, löydät näiltä sivuilta. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet löydät tämän sivun alalaidasta.

Jos suunnittelet hakevasi myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, muista tutustua huolellisesti myös opinto-oikeuden hakua koskeviin ohjeisiin.

Väitöskirjatutkijan tehtävät on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Työsuhteen täsmällinen kesto, sekä alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa. 

Tarkemmat selvitykset työsuhteeseen kuuluvista asioista, kuten palkkauksesta, löydät hakuilmoituksesta.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista väitöskirjatutkijan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan tai vasta tohtoriopintoja suunnitteleva hakija. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole vielä ollut yhteensä neljä vuotta palkallisella väitöskirjatutkijan paikalla. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Väitöskirjatutkijan työsuhteeseen haetaan täyttämällä hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistolla ja haet palkallista tehtävää omasta tohtoriohjelmastasi: 

 • tutustu hakuohjeisiin, ja 
 • täytä sähköinen hakulomake. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään. Helsingin yliopiston sääntöjen mukaan väitöskirjatutkijan työsuhteeseen palkatun henkilön tulee saada tohtorintutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin ylipistosta voit hakea tutkimuksesi profiiliin sopivasta muusta kuin omasta tohtoriohjelmasta. Huomaathan kuitenkin, että mikäli tulet valituksi palkalliseen tehtävään, tohtoriohjelman vaihtoa on haettava. Jos kyseeseen tulee uuteen tiedekuntaan siirtyminen tai tavoitetutkinnon vaihtaminen, sinun on haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Huomaa myös, että jos haet palkallista tehtävää ja/tai opinto-oikeutta useasta tohtoriohjelmasta, sinun tulee täyttää hakulomake erikseen jokaista tohtoriohjelmaa varten. 

Tehtävää haetaan yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta. Sinun täytyy liittää hakemukseesi seuraavat liitteet: tutkimussuunnitelma, ansioluettelo (CV) sekä kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi. Huomaathan, että tohtoriohjelmasi saattaa vaatia näiden lisäksi myös muita liitteitä (katso ohjelmakohtaiset ohjeet).

Tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo (CV) lomakkeet löydät alta. Muista katsoa myös ohjelmakohtaiset ohjeet. Osa ohjelmista vaatii tutkimussuunnitelman ja muut liitteet vain englanniksi.

Tutkimussuunnitelma

Ansioluettelo (CV)

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa. Valmistele tutkimussuunnitelma ja CV alusta asti noudattelemaan lomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kemiallisia kaavoja tai tutkimuskuvia, voit liittää ne erillisenä pdf-liitteenä.

Hakulomake on auki hakuaikana (29.08.-14.09.2023). Ohjelmakohtaiset hakulomakkeet löytyvät Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat sivuilta (linkki: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat)

Huomaathan, että vaikka haku sulkeutuu keskiyöllä (14.09.2023), niin suosittelemme hakemuksen jättämistä aikaisemmin. Hakua ja hakulomaketta koskeviin kysymyksiin ei vastata klo 16.00 jälkeen haun päättymisen päivänä.

Tältä sivulta löydät ohjeita rekrytointijärjestelmän käyttöön.

ENNEN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISTÄ: MUISTA LIITTÄÄ SEURAAVAT LIITTEET HAKEMUKSEN ”OMAT ASIAKIRJAT” -OSIOON! Lue lisäohjeet tohtoriohjelman hakuohjeista.

1. Väitöskirjatyötä ja -opintoja tukeva osaaminen (CV).
2. Tutkimussuunnitelma. Seuraa huolella tohtoriohjelman hakuohjeita.
3. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kemiallisia kaavoja tai tutkimuskuvia, voit liittää ne erillisenä pdf-liitteenä.
4. Ohjaajien ja vastuuhenkilön puoltolomake.
5. Maisterintutkinnon tutkintotodistus, opintosuoritusote sekä pro gradun tai vastaavan tiedot (otsikko, arvosana ja yhteenveto) yhtenä tiedostona.
6. Vapaaehtoinen: Kandidaatin tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote yhtenä tiedostona.
7. Vain Kliiniseen tohtoriohjelmaan (KLTO) hakeville: sitoumus/letter of commitment.
8. Huomaathan, että tohtoriohjelmasi saattaa vaatia näiden lisäksi myös muita liitteitä (katso ohjelmakohtaiset ohjeet).

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen työsuhteisiin valittavista väitöskirjatutkijoista. Päätöksen työsuhteeseen valittavista henkilöistä tekee yksikön johtaja.

Jos sinulle myönnetään väitöskirjatutkijan työsuhde, tulee sinun saada kyseisestä tohtoriohjelmasta tohtorin tutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  Tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla (jos hakija on antanut siihen luvan).

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, tutustu vielä usein kysyttyjen kysymysten osioon. Yleisissä hakuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä hakuneuvontaan: phd-positions@helsinki.fi

Huomaathan, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat käsitellään eri aikataulussa tohtoriohjelmien vastuutiedekunnissa. Vastuutiedekunta tekee tohtorintutkinnon suoritusoikeuksia koskevat päätökset ja ilmoittaa niistä hakijoille erikseen.

Tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet - FINDOS

Kaikki suun terveystieteen tutkimuksen alalla työskentelevät hakijat. Otamme vastaan hakemuksia lahjakkailta kliinikoilta, jotka ovat kiinnostuneet kliinisen tutkijan urasta yliopistossa tai muualla, ja suun terveystieteen alan perustutkimusta harjoittavilta tutkijoilta.

Suun terveystieteen tohtoriohjelma tarjoaa 1–4 vuoden pituisia päätoimisia tutkimustehtäviä, joihin haetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi vuodeksi kerralla. Tehtävien vähimmäiskesto on 12 kuukautta (*paitsi opiskelijat, jotka suorittavat erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta), aloitus vuoden 2022 aikana. Työsopimuksen kesto perustuu siihen, missä vaiheessa hakijan väitöskirja on.

*Poikkeus

Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta suorittavat tohtorikoulutettavat voivat hakea puolikasta Helsingin yliopiston rahoittamaa tehtävää (6 kuukautta/vuosi). Näiden hakijoiden edellytetään sitoutuvan kalenterivuoden aikana kuudeksi kuukaudeksi päätoimisesti (100 %) tohtorikoulutukseen ja saman kalenterivuoden loppuajaksi kliiniseen erikoistumiskoulutukseen.

Hakijoiden tulee suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterintutkinto) ohjelmaan sopivalla alalla vuoden (2021) loppuun mennessä. Lisäksi heidän tulee saada oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta tai bio- ja ympäristötieteelliseltä tiedekunnalta viimeistään vuoden 2022 tammikuussa järjestettävällä hakukierroksella. Englannin kielen taito on välttämätön.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista tehtävää, jos 

 • sinulle on myönnetty oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa, tai
 • sinulla on luonnontieteellisen alan maisterintutkinto (FM), lääketieteen lisensiaatin tutkinto (LL) tai vastaava tutkinto ja jos haet tohtorintutkinnonsuoritusoikeutta yhtä aikaa palkallista tehtävää hakiessasi samalla lomakkeella, tai
 • et ole vielä valmistunut. Väitöskirjahankkeeseen sopivalla alalla suoritetun akateemisen loppututkinnon (FM, LL tai vastaava) on oltava valmis ja myönnetty hakijalle vuoden (2021) loppuun mennessä. Huomaa, että opinto-oikeutta tulee hakea tohtoriohjelman vuoden 2022 tammikuun haussa ja että oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa on saatava työsuhteen kuuden kuukauden koeajan loppuun mennessä.

Huomaa, että Aava-hakulomakkeelle on ladattava kopio tutkintotodistuksesta (FM, LL tai vastaava). Jos et ole vielä saanut tutkintotodistusta, voit liittää mukaan virallisen opintosuoritusotteen tähänastisista opinnoistasi.

Hae paikkaa AAVA-lomakkeella (linkki lomakkeelle auki hakuaikana). Haku avautuu 23.8.2021 ja sulkeutuu 7.9.2021 klo 23:59 Suomen aikaa.

Vastuuohjaajan on täytettävä ohjaajan suostumus* (the Confirmation of Supervision) (johon kuuluu ohjaajan ansioluettelo ja julkaisuluettelo) Aava-järjestelmässä viimeistään 10.9.2021 kello 12:00 Suomen aikaa. Aava-järjestelmä lähettää automaattisen ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, joka on hakemuksessa ilmoitettu vastuuohjaajan osoitteeksi.

Huomaa, että ennen palkallisen tohtorikoulutuspaikan hakemista hakijoiden on löydettävä sopiva tutkimusryhmä ja ohjaaja. Hakijoiden edellytetään ottavaan mahdollisiin ohjaajiin yhteyttä itse ja sopivan väitöskirjatyön yksityiskohdista ennen palkallisen tohtorikoulutuspaikan hakemista. Hyvän hakemuksen tunnusmerkit:

Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien on sisällytettävä hakemukseensa sitoumus, jossa kuvataan, miten tohtorikoulutusjakso yhdistetään kliiniseen työhön. Kerää tarvittavat tiedot ja allekirjoitukset, skannaa sitoumus ja liitä se PDF-tiedostona Aava-hakemukseen viimeistään 7.9.2021 kello 23.59 Suomen aikaa.

Sitoumus (vaaditaan ainoastaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta suorittavilta hakijoilta, jotka hakevat 6-kuukauden paikkoja):

Letter_of_Commitment (pdf)

Huomaa, että hakija voi hakea Helsingin yliopiston rahoittamia tohtorikoulutettavien paikkoja enintään kahdesta terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmasta (tutkijakoulun johtoryhmän päätös 23.3.2015). Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään.

Jos olet hakenut palkkapaikkaa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun kahdesta ohjelmasta:  

 • Jos tulet valituksi ensimmäisenä olevaan hakutoiveeseesi, toinen hakutoiveesi peruuntuu automaattisesti eikä hakemustasi enää arvioida toisessa hakutoiveessasi 
 • Jos tulet valituksi molempiin hakutoiveisiisi, toinen hakutoiveesi peruuntuu automaattisesti 
 • Jos tulet valituksi toiseen hakutoiveeseesi, mutta olet jäänyt varasijalle ensimmäiseen hakutoiveeseen, et voi jäädä odottamaan ensimmäisen hakutoiveesi paikkojen vapautumista 

Saman vuoden aikana Helsingin yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin voidaan nimittää enintään yksi tohtorikoulutettava kutakin ohjaajaa kohden.

Määräaikaan mennessä vastaanotetut ja hakuehdot täyttävät hakemukset arvioi arviointipaneeli, jonka jäsenet edustavat kaikkia FINDOS-ohjelman yliopistoja sekä Suomen Hammaslääkäriseura Apolloniaa. Hakijoiden arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

 • Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja kunnianhimoisuus
 • Innovatiivinen ja edistyksellinen metodologia
 • Hakijan tieteellinen tuotanto
 • Väitöskirjahankkeen toteuttamiskelpoisuus ja tutkimusympäristö

Valintapäätöksen odotetaan valmistuvan vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä. Kaikki hakijat saavat tiedon valinnoista sähköpostitse.

Valinnat 2022-2025

Lisätietoja saat osoitteesta phd-positions@helsinki.fi

Other funding options

Other ways of funding a PhD project is a salary paid by the supervisor or a personal grant from a private foundation applied by the doctoral candidate him/herself. Doctoral candidates may also fund their studies themselves or pursue their degree in tandem with work. Further information on the different funding options is available here.

Sinua voisivat kiinnostaa myös