Tohtorikoulutus farmasian tiedekunnassa

Farmasian tiedekunnan jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot: farmasian tohtori (FaT), farmasian  lisensiaatti (FaL) ja filosofian tohtori (FT).

Tiedekunta päättää hakemuksen hyväksyessään aikaisempien opintojen ja väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen aihepiirin perusteella, mihin tutkintoon opinnot johtavat.

Farmasian tiedekunnan tohtorikoulutettava voi kuulua yhteen seuraavista ohjelmista:

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR), kotitiedekunta: Farmasian tiedekunta

Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (ILS) kotitiedekunta: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Aivot ja mieli -tohtoriohjelma (Brain & Mind) kotitiedekunta: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biolääketieteellinen tohtoriohjelma (DPBM) kotitiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta

Väestön terveyden tohtoriohjelma (DocPop) kotitiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellinen tutkijakoulu

Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma (CHEMS) kotitiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma (MATRENA) kotitiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet ja hakuajat löytyvät kunkin ohjelman kotisivulta.

Kaikille tohtorikoulutettaville nimetään vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja tuntee Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen ja tohtorin tutkintoa koskevat ohjeet. Vastuuhenkilöksi voidaan nimetä pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat. Vastuuhenkilöstä käytetään myös nimitystä vastuuprofessori.

Farmasian tiedekunnassa tohtorikoulutettavan vastuuhenkilönä voivat toimia kaikki tiedekunnan professorit ja apulaisprofessorit (toinen porras).

Ennen 1.8.2017 aloittaneiden tohtorikoulutettavien tohtorin tutkintoon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot sekä väitöskirjasta ja sen julkinen puolustaminen. Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on kolme vuotta.

Uudet, tohtoriohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset sisältävät 40 opintopisteen laajuiset teoreettiset opinnot, väitöskirjan, sekä väitöskirjan julkisen puolustamisen. Ohjelmakohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät ohjelmien sivuilta.

Tohtoriohjelmat järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Kuluvan vuoden opinto-opas löytyy WebOodista. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta: Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat.