Viikin tasa-arvohankkeet saivat tunnustusta

Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto jaettiin tänä vuonna kahdelle ehdokkaalle: Viikki Postdoctoral Association (ViPA) -järjestölle ja The Viikki Women´s Life Science Network -verkostolle.

Viikki Postdoctoral Associationin (ViPA) tavoitteena on vahvistaa Viikin tutkijatohtoriyhteisöä ja edistää tutkijatohtoreiden välistä vuorovaikutusta. Vuonna 2016 perustettu järjestö toimii tutkijatohtorien edustajana ja pyrkii turvaamaan muun muassa tasaveroiset urakehitysmahdollisuudet.

– Toivomme, että ViPA:n toiminta auttaa vakiinnuttamaan Viikkiin vahvan ja kestävän tutkijatohtoriyhteisön, joka tukee ja auttaa tutkijatohtoreita myös tulevaisuudessa, tutkijatohtori Maureen Akinyi sanoo.

Maikki Friberg -palkintosumman ViPA aikoo käyttää järjestämällä symposiumeja ja sosiaalisia iltatapahtumia. ViPA pyrkii myös tarjoamaan tutkijatohtoreille räätälöityä tukea työpajoissa ja seminaareissa, joissa käsitellään urakehitystä sekä työn ja muun elämän välistä tasapainoa. Lisäksi järjestön tavoitteena on järjestää Viikin tiedepäivät, joiden avulla voitaisiin lisätä yleistä tietoisuutta Viikissä tehtävästä tieteellisestä työstä ja edistää vuorovaikutusta Viikin muiden toimijoiden kanssa.

Kannustusta akateemisen uran valinneille naisille

The Viikki Women´s Life Science Network -verkoston tavoitteena on rakentaa elämäntieteiden alalla toimivien naistutkijoiden verkosto ja auttaa verkoston jäseniä etenemään urallaan. Verkoston perustivat tutkijatohtorit Kira Holmström ja Johanna Englund vuoden 2017 alussa.  

Johanna Englund pitää tunnustusta hienona kannustuksena ja merkkinä siitä, että verkoston tekemä työ on tärkeää ja että sille on tarvetta:

– Haluamme rohkaista ja kannustaa erityisesti itsenäistä tutkijanuraa aloittavia post doc- tai ryhmänjohtaja-vaiheessa olevia naistutkijoita. Kokemuksemme mukaan uran näissä vaiheissa vertaistuki ja mentorointi on erityisen tärkeää.

Naisten osuus Helsingin yliopiston maisteriopiskelijoista on noin 70 prosenttia, mutta osuus laskee rajusti akateemisen uran seuraavilla askelmilla. Neljännen tason tutkijoista ja professoreista naisia on alle 30 prosenttia.

– Tavoitteemme on, että useammat naiset valitsisivat akateemisen uran ja menestyisivät sillä. Edistämme naisten uraa muun muassa suosittelemalla heitä luennoitsijoiksi ja mentoreiksi sekä tarjoamalla neuvoja ja apua, tutkijatohtori Johanna Englund kertoo.

Maikki Friberg -palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin yliopistossa. Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet voivat tehdä ehdotuksia palkinnon saajasta. Palkintosumma on 6 000 euroa, joka tänä vuonna jaettiin tasan palkittujen kesken.