Valo vaikuttaa pillerien ja tablettien elinkaareen

Ymmärrys valon eri muotojen vaikutuksesta lääkemuotoihin tarjoaa ratkaisevan tärkeää tietoa lääketutkimukselle, kertoo professori Clare Strachan.

Mitä tutkit?

Tutkimusryhmäni paneutuu valon vaikutukseen lääkehoidossa, jotta saamme lisätietoa eri lääkemuotojen (esim. tabletit ja kapselit) rakenteesta ja muutoksista niiden ”elinkaaren” aikana. Siihen kuuluu tuotanto lääketehtaassa, säilytys potilaan kotona ja se, mitä tapahtuu potilaan otettua lääkkeen.

Ymmärrys siitä, miten valon eri tyypit vaikuttavat lääkemuotoihin edellä mainituissa ympäristöissä, tarjoaa ratkaisevan tärkeää tietoa lääkemuodoista, muun muassa niiden vakaudesta säilytyksen aikana ja lääkemolekyylien vapautumisesta lääkeannoksesta potilaan elimistössä. Uusi tieto näistä tekijöistä auttaa kehittämään turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä sekä välttämään epäonnistumisia lääketutkimuksessa.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Eri sairauksien hoitamiseen mahdollisesti sopivia lääkemolekyylejä löydetään jatkuvasti, mutta niistä yhä useampi ei läpäise tutkimusvaihetta, koska lääkemuotojen riittämätön suunnittelu estää molekyylejä liukenemasta elimistössä hoitotehon kannalta riittävän tehokkaasti.

Uusien, valon vaikutukseen keskittyvien lääkemuototutkimusten avulla tätä suunnitteluongelmaa voidaan ymmärtää paremmin ja välttää. Näin vähennetään lääketutkimuksen epäonnistumisia ja kuluja sekä autetaan tulevaisuudessa laajaa potilaiden kirjoa, muun muassa verenpaine-, masennus- ja syöpäpotilaita.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Valon entistä tehokkaampi hyödyntäminen lääkemuototutkimuksessa on tutkimusalue, jossa yhdistyvät farmasian, kemian, fysiikan ja biologian tieteenalat.

Teen yhteistyötä kaikkia näitä aloja edustavien asiantuntijoiden kanssa, ja tuntuu upealta saavuttaa yhdessä tieteellisiä läpimurtoja, joihin kukaan meistä ei pystyisi omillaan. On innoittavaa tietää, että näistä läpimurroista on aikanaan apua monia eri sairauksia sairastaville potilaille.

Clare Strachan on farmaseuttisen analytiikan professori farmasian tiedekunnassa.

Katso Clare Strachanin uuden professorin juhlaluento 10.9.2020 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.