Timo Laaksonen tutkii, kuinka lääke auttaa ottajaansa paremmin

Miltä kuulostaisi syöpälääke, joka tehoaisi paremmin ja ei aiheuttaisi niin vakavia sivuoireita? Farmaseuttinen nanoteknologia pyrkii vastaamaan vaikeisiin lääkkeiden annosteluongelmiin.

Mitä tutkit?

Tutkin erilaisten nanomateriaalien ja teknologien mahdollisuuksia lääkkeenvapautuksen ja -kuljetuksen tehostamisessa. Usein ongelmana voi esimerkiksi olla lääkemolekyylien huono vesiliukoisuus, niiden huono kohdistuminen elimistössä ja siihen liittyvät vakavat sivuoireet tai epäkohta lääkkeen vaikutusajan ja tarpeen välillä. Näihin kaikkiin voidaan nykyään vaikuttaa hyvin suunnitelluilla lääkeformulaatioilla ja uusilla teknologioilla.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Onko jonkun lääkevalmisteen annostelu hankalaa? Olisiko parempi, jos sen voisi vaikka ottaa suun kautta tai että yksi annos parin päivin tai viikon välein riittäisi? Miltä kuulostaisi syöpälääke, joka ei aiheuttaisi niin vakavia sivuoireita? Tällaisiin kysymyksiin me pyrimme vastaamaan.  

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?  

Lääkkeenvapautuksen laukaiseminen ulkoisella signaalilla, vaikkapa valolla, on erittäin mielenkiintoinen aihe, jota myös meillä ja maailmalla aktiivisesti tutkitaan. Näin varmistettaisiin, että lääke tosiaan vapautuu oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Toisaalta, vaikka en niitä itse suoraan tutkikaan, seuraan hyvin kiinnostuneena uusien antimikrobisten lääkeaineiden ja viruspohjaisten terapioiden kehitystä.

Timo Laaksonen on farmaseuttisen nanoteknologian professori farmasian tiedekunnassa.

Katso Timo Laaksosen uuden professorin juhlaluento 10.9.2020 YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.