Rinnakkain - Lääkkeet, terveys ja ympäristö

Tervetuloa 12.12. farmasian tiedekunnan päivään Tiedekulmaan (Yliopistonkatu 4, Helsinki)! Aamupäivän seminaarissa keskustellaan lääkkeistä ja niiden ympäristövaikutuksista. Iltapäivällä tarjoillaan ajankohtaiskatsauksia soten vaikutuksista lääkehoitoon, lääkealan kestävästä kehityksestä ja lääkekehitysmenetelmistä sydän- ja aivosairauksien hoidossa. Tapahtuman päättää Alumniyhdistyksen afterwork-tilaisuus jäsenilleen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan 30.11.2018 mennessä.

Ohjelma

Lääkkeiden ympäristövaikutukset – sääntelyn kehittäminen

Seminaari klo 9-12

Tervetuloa keskustelemaan lääkejäämien ympäristövaikutusten sääntelystä. Mihin sääntely kohdistuu tällä hetkellä? Mitä muutoksia ajetaan parhaillaan eteenpäin EU-tasolla? Mihin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota? Ohjelma järjestetään yhteistyössä Generation Green -työryhmän ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

OHJELMA

9:00 Tervetulosanat ja tilaisuuden avaus, Dekaani Jouni Hirvonen, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

9:05 Yliopiston tervehdys, Kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto

9:10 Ympäristökriteerit mukaan lääkkeitä koskevaan sääntelyyn, apteekkari Eeva Teräsalmi

9:20 EU roadmap – Strategic approach to pharmaceuticals in the environment, Policy Officer Helen Clayton, European Commission, DG Environment 

9:40 Lääkkeiden tuotanto: Good Manufacturing Practice (GMP) ja myyntiluvat, Regulatory Affairs Director Sini Eskola, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

10:00 Julkiset hankinnat (sairaalat), Sairaanhoitopiirin apteekkari Kerstin Carlsson, HUS-apteekki

10:20 Lääkkeiden rationaalinen määrääminen ja käyttö, Erityisasiantuntija Heidi Tahvanainen, Sosiaali- ja terveysministeriö

10:40 Eläinlääkkeiden ympäristöriskinarviointi ja –hallinta, Ylitarkastaja Virpi Virtanen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

11:00 Kommenttipuheenvuorot on pyydetty seuraavilta tahoilta: Eduskunnan ympäristövaliokunta, Ympäristöministeriö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääketeollisuus ry, Lääkäriseura Duodecim

12:00 Seminaari päättyy

Seminaaria voi seurata myös suorana lähetyksenä tai tallenteena.

Lisätietoja seminaarista:
syke.fi/hankkeet/epic
blogs.helsinki.fi/generationgreen/

Rinnakkain - Lääkkeet, terveys ja ympäristö

Klo 13-15 

 • Lääkkeet: 3iRegeneration hanke - Uusia lääkekehitysmenetelmiä ja ratkaisuja sydän- ja aivosairauksien hoitoon 

  Business Finland rahoittaman 3iR-projektin tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja sydän- ja aivosairauksien lääkehoitoon. Tutkimuskonsortio kehittää lääkkeitä, joilla voidaan tehostaa sydämen ja aivojen kykyä tuottaa uusia soluja.  Projekti hyödyntää uusia innovatiivisia lääkkeiden antotapoja, kehittää uusia analyyttisia teknologioita ja yhdistää Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston monitieteisen osaamisen lääketieteen, fysiikan, kemian ja tekniikan aloilta.

  Tilaisuudessa katsaukset projektin (2014-2018) tuloksista esittävät:

  Professori Sami Franssila, Aalto yliopisto, Kemian ja materiaalitieteen laitos
  Professori Jouni Hirvonen, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
  Professori Risto Kostiainen, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
  Professori Timo Otonkoski, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
  Professori Heikki Ruskoaho, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
  Professori Raimo Tuominen, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
  Professori Jari Yli-Kauhaluoma, Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta

 • Ympäristö: Lääkealan kestävä kehitys - Miten moderni lääketutkimus pystyy vastaamaan haasteeseen?

  Kestävä kehitys osana lääkkeenkeksimisprosessia
  Varadekaani Jari Yli-Kauhaluoma, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

  Ympäristön lääkeainejäämät ja niiden haittavaikutukset
  Tutkija Lauri Äystö, Suomen ympäristökeskus

  Lääkeaineiden ympäristöriskin arviointi - Miten lääkealan tutkimus voi tukea ympäristötutkimusta?
  Dosentti Tiina Sikanen, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

  Vedenpuhdistuksen haasteet ja mahdollisuudet lääkeainejäämien eliminoinnissa
  Professori Mika Mänttäri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  Kansainvälisen ympäristölainsäädännön rooli lääkejäämien eliminoinnissa
  Tutkijatohtori Mirella Miettinen, Itä-Suomen yliopisto

  Lääkepakkaukset – Metallien kiertotalous
  Professori Mari Lundström, Kemian tekniikan korkeakoulu, Aalto-yliopisto

  Lääkepakkaukset – Muovien käyttö ja kiertotalous
  Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus

   

 • Terveys: Miten lääkekaaos hallintaan sote-muutoksessa? 
  Marja Airaksinen

  Miten ikääntyvien lääkekuormaa voidaan vähentää? 
  Professori, emerita Sirkka-Liisa Kivelä, Turun yliopisto/dosentti, Helsingin yliopisto

  Miten selvitä pitkäaikaisen lääkehoidon kanssa? 
  Proviisoriopiskelija Veronica Eriksson, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

  One Health: Vinkkejä lemmikkieläinten turvalliseen lääkehoitoon
  Johtava eläinlääkäri Katariina Thomson, eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

  Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta omasta tai lemmikkien lääkehoidosta.

 

Afterwork Alumniyhdistyksen jäsenille

Klo 15-16

Alumniyhdistys järjestää farmasian alumnijäsenilleen afterwork-tilaisuuden. Tilaisuudessa esiintyy Yliopiston farmasiakunnan laulajat. Lue lisää Alumniyhdistyksestä!

Tapahtuma Facebookissa

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.