Mia Sivén on maailman ensimmäinen kestävän farmasian apulaisprofessori

Farmasian tiedekunnan uusi professuuri edistää lääkealan kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoiden, tutkijoiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Professuurin ovat mahdollistaneet lukuisat lahjoitukset farmasian kestävän kehityksen rahastoon.

Farmasian tiedekunnan toiminnassa kestävää kehitystä on korostettu jo pitkään, mutta professuuri nostaa toiminnan aivan uudelle tasolle ja terävöittää tavoitteita.

– Kestävän farmasian tutkimuksessa kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä. On ymmärrettävä keskinäisriippuvuuksia ja tarkasteltava kestävyysnäkökulmia läpi lääkkeen elinkaaren, korostaa kestävän farmasian professuurissa toukokuussa 2024 aloittava varadekaani Mia Sivén farmasian tiedekunnasta. 

Sivénin tausta teollisuusfarmasiassa suuntaa tutkimusta erityisesti kestävään lääkkeiden valmistukseen ja innovatiivisiin lääkemuotoihin sekä ohjaavien toimintatapojen kehittämiseen lääkealan kestävyyden ja resilienssin lisäämiseksi. 

On kiehtovaa tutkia aluetta, joka on samalla farmasian ydintä ja kestävyysnäkökulmien osalta odottaa yllätyksellisiä ratkaisuja, visioi Sivén. 

Kestävän farmasian osaajia yhteiskuntaan

Kestävän farmasian professuurissa korostuu yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä tutkimuksen että opetuksen kautta. 

Pidän erittäin tärkeänä tutkimuksen yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa, jolloin kestävän farmasian tutkimus voi hyödyttää alaa usealla eri tavalla. Ajankohtaisten suuntausten ja tutkimustarpeiden kartoittaminen onnistuu luontevasti aktiivisessa vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa, pohtii Sivén.

Professuurin kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan monipuolisia farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin kestävyysnäkökulmia ja ympäristöä huomioivaan suuntaan. 

Opiskelijat ovat tulevaisuuden rakentajia ja kestävyyshaasteiden ratkaisijoita! Asiantuntijuuden ja ongelmanratkaisutaidon rinnalle tarvitaan myös aimo annos uteliaisuutta ja päättäväisyyttä. Näitä haluaisin herättää opiskelijoissamme, toivoo Sivén. Opetus on hänelle Opettajien akatemian jäsenenä lähellä sydäntä. 

Perustan uraauurtavalle työlle tiedekunnassa on luonut Generation Green -työryhmä ja professuurin myötä kestävyys- ja ympäristönäkökulmien huomioiminen farmasian opetuksessa laajenee. Kestävyys näyttäytyy myös opetusmenetelmissä. Sivénin tutkimukseen perustava opetuksen kehittäminen kohdentuu erityisesti virtuaalisiin oppimisympäristöihin, jotka mahdollistavat työ- ja ympäristöturvallisen sekä resursseja säästävän virtuaaliharjoittelun ennen tosielämän tilanteita.  

Kestävän farmasian professuuri edistää lääkealan kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoidemme, tutkijoidemme, yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Voimme nyt vankkaan farmaseuttiseen tieteenalaosaamiseen perustuen edistää siirtymää kohti yhteiskuntaa, jossa sekä luonnon tila että ihmisten hyvinvointi paranevat, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jari Yli-Kauhaluoma.

Matka kohti professuurin täyttämistä alkoi vuonna 2020, kun farmasian kestävän kehityksen rahasto perustettiin. Vuosien varrella lahjoituksia on saatu useilta eri taholta, sekä yrityksiltä että muilta organisaatioilta, ja yksityishenkilöiltä. Osa lahjoituksista kohdennettiin valtion vastinrahakampanjaan.

Olen suuresti kiitollinen kaikille lahjoittajille, jotka ovat tämän mahdollistaneet. On ilo ja kunnia aloittaa maailman ensimmäisenä kestävän farmasian apulaisprofessorina tässä tärkeässä tehtävässä!", iloitsee Sivén. 

Kestävän farmasian professorin tehtävä oli haussa kesällä 2023 ja Helsingin yliopiston rehtori antoi päätöksensä tehtävän täytöstä 12.3.2024. Hakijoita oli yhteensä 55, sekä Suomesta että ulkomailta. Mia Sivén aloittaa uudessa tehtävässään 1.5.2024.

Mitä on kestävä farmasia?

Kestävä farmasia on uusi tieteenala Helsingin yliopistossa ja kansainvälisesti. Kestävän farmasian tavoitteena on tunnistaa ja kehittää ratkaisuja kestävyysvajeisiin lääkkeiden koko elinkaarelta, lääkkeiden keksimisestä ja prekliinisestä kehityksestä lääkevalmisteen kehittämiseen, tuotantoon ja jakeluun, digitalisaatioon, lääkkeen käyttöön ja elinkaaren loppuun. Kestävän farmasian tutkimus luo ratkaisuja lääkkeiden ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi kokonaisvaltaisesti, ihmisille ja eläimille tarkoitetuissa lääkkeissä lääkealan normatiivisessa viitekehyksessä. Kestävä farmasia pyrkii edistämään alan vastuullisuutta ja kehittämään sääntelyä tutkimuksen keinoin sekä edistämään lääkealan resilienssiä.