Maailmanluokan tutkimusosaaminen ja teollisuuden käytännön ymmärrys yhdistyvät Vaikuttavuussäätiön rahoituksella

Vaikuttavuussäätiön uusi Tandem Industry Academia Professor (TIA Professor) -rahoitus mahdollistaa yrityksen kanssa toteutettavan tutkimuksen vuoden ajaksi. Kuuden professorin joukossa ovat Clare Strachan ja Anne Juppo farmasian tiedekunnasta.

TIA-rahoitus tarjoaa professoreille mahdollisuuden keskittyä omaan tutkimukseen ja hyödyntää yritysten käytännön tuntemusta. Kun maailmanluokan tutkimusosaaminen ja teollisuuden käytännön ymmärrys yhdistyvät, on mahdollista luoda laajasti sovellettavaa tietoa molempien osapuolten tarpeisiin. 

– Yrityksistä siirtyy tutkimusmaailmaan työelämäprofessoreita, mutta toiseen suuntaan liikkuvuutta tukevaa mallia ei ole vielä olemassa. Sidosryhmien kanssa käymämme keskustelut ja toteuttamamme kysely antoivat vahvaa tukea sille, että tarvitaan tällaista rahoitusta, joka antaa akateemisen maailman professorille mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä elinkeinoelämän suuntaan, sanoo rahoitusmallia kehittäneen valmisteluryhmän ja Vaikuttavuussäätiön hallituksen jäsen Leena Otsomaa.

Nyt rahoitettavat professuurit keskittyvät hankkeisiin, joissa tutkitaan esimerkiksi litiumakkuja korvaavia akkukemikaaleja, lääkevalmisteiden pintarakenteita, metsäteollisuuden sivuvirroista tuotettujen maanparannuskuitujen käyttöä sekä proteiinilääkinnän mahdollisuuksia.

TIA-professori viettää yhtä vuotta vastaavan ajan yrityksen tarjoamissa tiloissa rahoituksen aikana. Rahoitus voi jakaantua korkeintaan kolmen vuoden ajanjaksolle. Rahoituksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja tarjota professorille ensikäden tietoa elinkeinoelämän kannalta relevanteista tutkimusongelmista. Projekti voi koostua yhteisestä esikilpailullisesta tutkimuksesta ja muusta sitä tukevasta toiminnasta.

Farmaseuttisen kemian ja teknologian professori Clare Strachan Helsingin yliopistolta näkee yritysprofessuurin mahdollisuutena lisätä ymmärrystä teollisuuden tarpeista.

– Vaikka tutkimukseni on lähellä lääketeollisuuden tarpeita, en ole koskaan työskennellyt teollisuuden puolella. Odotan, että Orion Pharmalla viettämäni aika rikastuttaa paitsi tutkimustani myös opetustani sekä muodostaa uudenlaisia yritys-tutkimusyhteyksiä tulevaa tutkimusta varten, Strachan sanoo.

Teollisuusfarmasian professori Anne Jupon mukaan rahoitus on hieno mahdollisuus oppia uutta, aloittaa uusi tutkimusyhteistyö ajankohtaisen haasteen ympärillä ja myös päivittää omaa teollisuusosaamista. Juppo aloittaa vuoden mittaisen hankkeensa Bayerilla Turussa maaliskuun alussa.

–  Edellisen kerran olen ollut lääketeollisuudessa töissä vuonna tammikuussa 2006. Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksesta vastuussa olevana professorina tämä on loistava mahdollisuus päästä jälleen näkemään teollisuustyötä, Juppo toteaa.

Vaikuttavuussäätiön rahoituksen saajat
  • Bioteknologian professori Tero Soukka, Turun yliopisto
  • Kemian professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto
  • Teollisuusfarmasian professori Anne Juppo, Helsingin yliopisto
  • Mikro- ja nanoelektroniikan professori Hele Savin, Aalto-yliopisto
  • Farmaseuttisen kemian ja teknologian professori Clare Strachan, Helsingin yliopisto
  • Tutkimusprofessori Jari Hyväluoma, Luonnonvarakeskus

     

Lue lisää rahoitettavista hankkeista