FPD-Include -hanke kehittää inklusiivisuutta farmasian koulutuksessa

Farmasian tiedekunta on työpaketin vetäjänä mukana Faculty Professional Development for inclusion in pharmacy education -hankkeessa, jonka tavoitteena lisätä inklusiivisuutta ja kulttuuritietoisuutta farmasian opetuksessa.

Kestävyysajattelun ulottuvuudet opetuksessa voivat olla hyvin moninaisia. Sosiaalinen kestävyys ja inkluusiivisuus on tunnistettu enenevässä määrin tärkeiksi. Farmasian tiedekunta on työpaketin vetäjänä mukana Faculty Professional Development for inclusion in pharmacy education  -hankkeessa tavoitteena lisätä inklusiivisuutta ja kulttuuritietoisuutta farmasian opetuksessa. FPD-Include on kolmivuotinen ERASMUS+ yhteishanke, jota vetää Bergenin yliopisto ja kumppaneina ovat Helsingin yliopisto, Utrechtin yliopisto ja Madridissa toimiva CEU San Pablo -yliopisto.   

Hankkeessa keskitytään etenkin farmasian opetushenkilöstön osaamisen vahvistamiseen. FPD-Include kartoittaa opettajien ja opiskelijoiden kokemaa tarvetta inkluusion lisäämiseen sekä kehittää COIL-verkko-oppimiskokonaisuuden (Collaborative Online International Learning) farmasian opettajille. Hankkeessa kootaan avoimesti saatavissa oleva menetelmäkori uusien menetelmien ja sisältöjen tuomiseksi farmasian opetukseen.  

Hanke on uusi avaus opetuksen kestävyysnäkökulmiin. Yliopisto-opetuksen inkluusion lisäämisen ja inklusiivisuuden on todettu parantavan oppimistuloksia. Samalla inklusiivisuus, tietoisuuden lisääminen ja eri ryhmien huomioon ottaminen opetuksessa auttavat kouluttamaan farmasian ammattilaisia, joilla on paremmat valmiudet oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen toimintaan moninaistuvissa työyhteisöissä sekä omassa ammatillisessa vuorovaikutuksessaan.  

Hanke osallistuu EAFP 2024 kongressiin Bergenissä session “Inclusion in Pharmacy Education” järjestäjänä. Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin sen kotisivuilla https://www.fpdinclude.com/ 

 

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

FPD Include:  

  • kehittää ja järjestää vuorovaikutteisen kansainvälisen verkkokurssin (COIL) osallistavaa opetusta varten  
  • kehittää digitaalisen menetelmäkorin osallistavien opetusympäristöjen luomisen tueksi  
  • kokoaa käytäntöyhteisön (CoP) yliopistojen opettajille ideoiden vaihtoon ja innovointiin