Farmasian tiedekuntaan neljäs varadekaani

Varadekaanien ja osastonjohtajien kaudet jatkuvat 31.12.2028 asti dekaanin toimikautta noudattaen. Neljänneksi varadekaaniksi nimettiin professori Timo Laaksonen.

Farmasian tiedekunnan dekaani Jari Yli-Kauhaluoma kuuli tiedekuntaneuvostoa 12.12.2023 ja 23.1.2024 varadekaanien ja osastonjohtajien valinnasta ja kauden pituudesta. Varadekaanien ja osastonjohtajien kaudet jatkuvat 31.12.2028 asti dekaanin toimikautta noudattaen. Neljänneksi varadekaaniksi nimettiin professori Timo Laaksonen.

Varadekaanit ja vastuualueet 31.12.2028 asti

  • Professori Mikko Airavaara, tutkimusasiat ja innovaatiot
  • Dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Mia Sivén, opetusasiat ja digitalisaatio
  • Dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Yvonne Holm, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kestävä kehitys
  • Professori Timo Laaksonen, tutkimusinfrastruktuurit ja tilat (1.2.2024 alkaen)Varadekaani Airavaara vastaa jatkossakin myös tutkijakoulutuksen kehittämisestä ja varadekaani Holm kaksikielisyysasioista. Dekaani vastaa kansainvälisten asioiden vastuualueesta. Dekaanin sijaisena toimii tarvittaessa varadekaani Mia Sivén.

Osastonjohtajat 31.12.2028 asti

  • Professori Tomi Rantamäki, Farmakologian ja lääkehoidon osasto
  • Professori Leena Peltonen, Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto
  • Professori Päivi Tammela, Farmaseuttisten biotieteiden osasto