Farmasian tiedekuntaan merkittävä rahoitus vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon liittyvään tutkimukseen

Professori Marjo Yliperttula on mukana GeneCellNano-osaamiskeskittymässä, joka haluaa tuoda uusia tehokkaita hoitomuotoja vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon. GeneCellNano keskittyy uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkerien ja diagnostiikan innovaatioihin.

Suomen Akatemia on osana lippulaivaohjelmaansa myöntänyt 5 miljoonan euron rahoituksen GeneCellNano-osaamiskeskittymän ensimmäiselle kolmelle vuodelle. GeneCellNano keskittyy uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkerien ja diagnostiikan innovaatioihin ja niiden kaupalliseen kehittämiseen yleisten kroonisten sairauksien hoitoon. Suomen Akatemia on varautunut rahoittamaan GeneCellNanoa yhteensä kymmenellä miljoonalla eurolla.

Osaamiskeskittymässä ovat mukana Suomen eturivin geeni-, solu- ja nanoterapiatutkijat, kliiniset toimijat, johtavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Hanketta johtaa akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta ja varajohtajana toimii professori Seppo Vainio Oulun yliopistosta.

Helsingin yliopistosta vastuullisena tutkijana mukana on biofarmasian professori Marjo Yliperttula farmasian tiedekunnasta. Hänen kanssaan tiedekunnassa työskentelevät  professorit Timo Laaksonen ja Hélder Santos sekä apulaisprofessori Michael Jeltsch.

Osaamiskeskittymän tavoitteena on lisätä merkittävästi geeni-, solu- ja nanoteknologian koti- ja ulkomaista rahoitusta, tuoda uusia tehokkaita hoitomuotoja vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon sekä luoda uusia työpaikkoja ja yrityksiä bioteknologia- ja lääkesektorille.

GeneCellNanoon kuuluvat lisäksi Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu.