Farmasian tiedekunnan pohjoismainen yhteistyö jatkuu

Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunta on mukana pohjoismaisessa yliopistojen yhteistyöverkostossa, joka on saanut 20 miljoonan Norjan kruunun rahoituksen NordForskilta.

Verkoston tarkoituksena on lisätä lääkealan tutkijoiden liikkuvuutta, koulutusyhteistyötä, nuorten tutkijoiden mentorointia, sekä yhteistyötä yliopistojen ja yritysmaailman välillä.

Kaikki pohjoismaat, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti, ovat mukana ”Nordic Pharmaceutical Translation and Innovation” (NordicPharmaTrain) -verkostossa. Verkoston rahoitus NordForskilta on 20 miljoonaa NOK (noin 1,7 miljoonaa euroa) ja koko budjetti on 60 miljoonaa NOK. Konsortioon osallistuu 10 pohjoismaista huippuyliopistoa.

Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa konsortiota vetää professori Leena Peltonen. Farmasian tiedekunta tuo verkostoon erityisosaamista farmasian kestävän kehityksen osalta, sillä FaT Jaakko Teppo vetää konsortiossa Kestävän farmasian työpakettia. NordicPharmaTrain jatkaa pitkään jatkunutta pohjoismaista yhteistyötä, jossa Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunta on ollut mukana jo vuodesta 2011 lähtien. NordicPharmaTrain-projektin rahoitus on myönnetty vuosille 2024–2028 ja koko konsortiota johtaa Professori Christel Bergström Uppsalan yliopistosta Ruotsista.

NordForsk on Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen organisaatio, jonka tehtävänä on rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuuria.