Farmasian tiedekunnan hakijamäärä nousi jälleen viime vuodesta

Hakijoiden kokonaismäärä lienee tiedekunnan historian suurin.

Kevään yhteishaku päättyi 1. huhtikuuta. Farmasian tiedekunnan hakijamäärät kasvoivat yhteensä viitisen prosenttia viime vuodesta. Proviisorin koulutusohjelmaan tuli peräti 11 prosenttia enemmän hakijoita kuin viime vuonna, eli 1 316. Yhteensä farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin haki 2 334 henkilöä.

Farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen on tyytyväinen hakijamääriin.

– Ilman muuta on ilahduttavaa, että proviisorihakijoiden määrä kasvoi merkittävästi ja farmaseuttihakijoiden määrä säilyi lähes viimevuotisella hyvällä tasolla. Kokonaishakijamäärä lienee kaikkien aikojen suurin.

Hirvonen pohtii menestyksen syitä:

– Mahtoiko esimerkiksi farmasistien tärkeä yhteiskunnallinen rooli vallitsevassa kriisitilanteessa näkyä hakijamäärissä? Toisaalta suoran todistusvalinnan mahdollisuus on voinut lisätä hakijamääriä. Tällä hetkellä jännitämme tiedekunnissa sitä, miten pääsykokeet toteutuvat keväällä 2020, jos toteutuvat.Helsingin yliopisto kiinnosti korkeakoulujen yhteishaussa entistä useampia hakijoita. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi 13 prosenttia. Hakijoita oli yhteensä hieman yli 32 500 (2019: 28 872), joista kandiohjelmiin haki 31 193 henkilöä (2019: 27 531) ja maisteriohjelmiin 1 825 (2019: 1 678). Kevään 2020 yhteishaku päättyi 1. huhtikuuta.