Farmasian tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori on Risto Kanerva

Helsingin yliopiston rehtori on päättänyt, että apteekkari FaT Risto Kanerva kutsutaan osa-aikaiseksi (20 %) lääkehuollon ja huoltovarmuuden työelämäprofessoriksi. Kanerva aloittaa viiden vuoden määräaikaisessa tehtävässään tammikuun 2024 alussa.

Risto Kanerva sanoo, että kutsu työelämäprofessoriksi on suuri kunnia.

– Lääkehuollon huoltovarmuus ja sen varmistaminen on ollut olennainen osa työtehtäviäni urani kaikissa vaiheissa, alkaen väitöskirjatutkimuksestani. Odotan innoissani, että pääsen tarjoamaan kokemukseni ja osaamiseni farmasian tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen ja opetuksen tueksi sekä kenties tuomaan uuden näkökulman tarkastella farmasiaa, Kanerva jatkaa.

Työelämäprofessuuri vahvistaa yhteyksiä tiedekunnan ja alan toimijoiden ja tutkijoiden välille kansallisesti ja kansainvälisesti.

– Risto Kanervan pitkä ja monipuolinen kokemus lääkealan eri tehtävistä kytkee mainiosti yhteen lääkehuollon ja lääkkeiden huoltovarmuuden näkökulmat, sekä täydentää oivallisesti farmasian tiedekunnan tutkimus- ja opetusprofiilia, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jari Yli-Kauhaluoma.

Myös opetuksesta vastaava varadekaani Mia Sivén tuo esiin työelämäprofessuurin tärkeyden.

– Viimeaikaiset tapahtumat on korostaneet lääkehuollon epäjatkuvuuskohtia ja kriisivalmiuden kehittämisen kiireellisyys on noussut vahvasti esiin. Tarvitsemme lääkkeiden saatavuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvien monien ulottuvuuksien tutkimusta sekä näiden aihealueiden tuomista opetukseen. Aihealueiden vahvistaminen on tärkeä osa kestävän farmasian tavoitteita, Sivén sanoo.

Risto Kanervan CV lyhyesti

Apteekkari FaT Risto Kanervalla on yli 35 vuoden laaja-alainen kokemus lääkealan eri sektoreilta. Kanerva on vaikuttanut useissa lääkealan luottamustehtävissä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hän on toiminut apteekkien Euroopan kattojärjestön (PGEU) useissa eri vastuutehtävissä (nyk. hallituksen varapuheenjohtaja), Farmasian kansainvälisen kattojärjestön (FIP) neuvostossa (vuodesta 2019) sekä lääketukkukauppojen Euroopan kattojärjestön (GIRP) varapuheenjohtajana (2005-2007). Suomen Apteekkariliiton puheenjohtajana hän on ollut vuodesta 2019 lähtien. Hän on Huoltovarmuuskeskuksen terveydenhuoltopoolin lääkejaoksen jäsen (vuodesta 2023) ja on toiminut Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan terveydenhuoltosektorin (2004-2007) ja STM Poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunnan (POTHNK) lääke-, materiaali- ja logistiikkajaoksen jäsenenä (2002-2006).

Mikä on työelämäprofessori

Yliopiston johtosäännön mukaan työelämäprofessoriksi voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen ja osa-aikainen.