Farmasia liittyy HELSUS-jäsentiedekuntien joukkoon

Ympäristö- ja kestävyyskysymykset ovat nousseet viime vuosina entistä merkittävämmiksi lääkealalla. Kestävyystutkimuksen kiihdyttämiseksi farmasian tiedekunta on toukokuun lopussa liittynyt Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS:in jäseneksi.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on liittynyt jäseneksi Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttiin HELSUS:iin. Vuonna 2018 perustettu HELSUS pyrkii edistämään tieteidenvälistä yhteistyötä Helsingin yliopistossa sekä toimimaan laajasti eri toimijoiden kanssa edistääkseen taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä.
Farmasian tiedekunnassa kestävyyskysymykset ovat nousseet vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi teemaksi osana tiedekunnan kehittämistä.

Tulevaisuuden farmaseuttien ja proviisorien halutaan omaksuvan kestävän kehityksen lähtökohdat olennaisena osana ammatillista identiteettiään. Lääkealalla kestävä kehitys merkitsee esimerkiksi ympäristövaikutuksien huomioimista lääkkeiden kehityksessä, tuotannossa ja jakelussa sekä lääkkeiden käytön aiheuttamien ympäristövaikutuksien hallintaa.

– Ympäristökuorman vähentäminen ei ole vielä missään nimessä arkipäivää lääketeollisuudessa, vaan se vaatii myös akateemista tutkimusta uusien ympäristöystävällisten vaihtoehtojen löytämiseksi niin molekyyli- kuin lääkeformulaatiokehityksen osalta, kertoo farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen.

Keskeisenä farmasian tiedekunnan kehittämis- ja uudistustyössä toimii tiedekunnan ja sen sidosryhmien vuonna 2014 käynnistämä Generation Green -hanke, jonka tavoitteena on edistää lääkealan tutkimuksen, opetuksen ja päätöksenteon kestävää kehitystä sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti.  Farmasian tiedekunta on aloittanut lisäksi varainhankintakampanjan perustaakseen maailman ensimmäisen lääkealan kestävän kehityksen professuurin.

Farmasia tuo uutta osaamista HELSUS-tutkimuksen piiriin

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS:iin liittyminen koetaan farmasian tiedekunnassa olevan tärkeä askel kestävän kehityksen lähtökohtien vakiinnuttamiselle osaksi tiedekunnan tutkimusta ja koulutusta.

– Liittymisemme mahdollistaa tiedekunnan opettajien ja tutkijoiden laaja-alaisen ja monitieteisen koulutusyhteistyön kestävyyshaasteiden ja asiantuntijakoulutuksen parissa. Lisäksi parannamme tutkimuksellisia yhteistyövalmiuksia ja verkostoitumista. Lääkekehitys ja lääketurvallisuus ovat luonnollisesti yksi tärkeä kestävyystutkimuksen alue, muun muassa lääkejätteen ja vesistöjen kemikaalikuormituksen näkökulmista. Tätä osaamista haluamme tuoda HELSUS-tutkimuksen piiriin, Hirvonen kertoo.

HELSUS:issa farmasian tiedekunnan liittyminen otettiin innolla vastaan. Farmasian tiedekunta, sen henkilöstö ja opiskelijat tuovat monitieteiseen HELSUS-yhteisöön lääkealan erityisosaamista, mikä tulee vahvistamaan sen piirissä tehtävää laaja-alaista tiedeviestintää ja monitieteistä kestävyystieteiden tutkimusta ja koulutusta.

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS on kahdeksan tiedekunnan yhteinen toiminnallinen yksikkö, joka kokoaa yli 500 yliopiston kestävyystieteen tutkijaa ja opettajaa yhteen. HELSUS-jäsentiedekunnat ovat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, oikeustieteellinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta ja farmasian tiedekunta.