Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnot tukevat apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyön tiivistämistä

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnot antavat farmaseuteille ja proviisoreille valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön muun terveydenhuollon kanssa. Opintojen tuoma ammatillinen kasvu ja opintoihin liittyvät tutkimusprojektit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää uusia toimintamalleja niin apteekissa kuin terveydenhuollon rajapinnassa.

Opinnot tukevat apteekkien uudistuvaa palvelutuotantoa 

Apteekkari Leena Astala Porin Asema-apteekista on seurannut koko työuransa ajan farmasian alan koulutusta tiiviisti.

– Erikoistumisopinnot on nähty alalla erinomaisena mahdollisuutena kehittää farmaseuttien ja proviisorien ammatillista kompetenssia. Mahdollisuudesta erikoistumisopintoihin haaveiltiin jo 1980-luvulla, kun itse suoritin proviisorin tutkintoni, Leena muistelee. Nykymuotoinen erikoistumiskoulutus alkoi vuonna 2016 .

Leenan omassa apteekissa ei toistaiseksi ole erikoistumisopintoja suorittaneita, mutta Leena on ohjannut erikoistumisopintoihin kuuluvia tutkimusprojekteja.

– On ollut hienoa nähdä, miten proviisorit kasvavat opintojensa myötä todellisiksi farmasian alan ammattilaisiksi.

Leenan mukaan erikoistumisopinnot luovat farmaseuteille ja proviisoreille valmiuden moniammatilliseen yhteistyöhön muun terveydenhuollon kanssa.

– Erityisesti toivoisin, että yhä useampi apteekissa työskentelevä farmaseutti innostuisi opinnoista.

Leenan mukaan erityisesti opintoihin kuuluvat tutkimusprojektit ovat hyvä yhteistyöalusta josta hyötyy niin apteekki kuin koko farmasian ala.

– Kokemukseni tutkimusprojektien ohjaamisessa ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että opinnot tukevat juuri apteekkien uudistuvaa palvelutuotantoa osana uusia SOTE-rakenteita, Leena toteaa.  

Laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä apteekkien ammattilaisille

Harjavallan apteekin proviisori Sanna Räntilälle oman osaamisen kehittäminen on aina ollut tärkeää. Hän löysi apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnot uutiskirjeestä ja innostui hakemaan lisätietoa ja loppujen lopuksi mukaan koulutukseen.

– Työskenneltyäni vuosia apteekissa farmaseuttisissa tehtävissä ja suoritettuani apteekkien yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koin, että haluan omalta osaltani oppia vastaamaan niihin haasteisiin, joita apteekkitoimiala kohtaa tulevina vuosina, Sanna kertoo.

Sannan mukaan apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen edellyttää laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä muun muassa terveydenhuollon rakenteista, mutta myös varmuutta ja keinoja tuoda omaa farmaseuttista osaamista näkyviin.

Toimintoja voi kehittää jo opintojaksojen aikana    

Koulutuksessa Sannaa kiinnosti erityisesti opiskelun yhdistäminen käytännön työhön ja oman työn ja organisaation kehittäminen opintojaksojen avulla, esimerkiksi lääkitysturvallisuuden kehittäminen ja lääkehuoltopalvelujen tuotteistaminen apteekissa.

– Keskeinen opinnoilleni asettama tavoite liittyi yhteistyön kehittämiseen ja tiivistämiseen kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden kanssa. Pyrin valitsemaan valinnaiset opinnot siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin sekä tätä tavoitetta, että opintoihini liittyvää projektityötä, Sanna kuvailee.

Projektityö on iso osa koulutusta, ja Sanna toteaa, että se on ollut ennakoitua haastavampi. Oman projektityöaiheen valitseminen on ollut pitkä prosessi ja Sannan projektityö on vielä käynnissä.

– Keskeistä projektityössä on ollut löytää itselle mieluisa ja tärkeä tutkimus- tai kehittämiskohde, jonka kanssa jaksaa työskennellä ja joka tukee omia oppimistavoitteita.  Itselleni on ollut tärkeää, että työllä voidaan saavuttaa konkreettista hyötyä ja kehittää toimintatapoja.

Erikoistumisopinnot koostuvat sekä pakollisista että valinnaisista opintojaksoista

–  Pakolliset opintojaksot ovat olleet onnistuneita ja sisällöiltään erinomaisia. Opintojaksoihin sisältyvät tehtävät on voinut suorittaa apteekin toiminnan kehittämisprojekteina, jolloin koko työyhteisö on saanut uutta tietoa ja apteekin toimintoja on voitu kehittää systemaattisesti, Sanna kehuu.

Valinnaiset opintojaksot ovat koulutuksen suola, jolla kukin opiskelija voi muokata opinnoista juuri itselleen sopivat. Sannan valinnat olivat ”Lääkehuoltopalvelut”, ”Apteekit terveydenhuollossa” sekä ”Lääkeinformaatio ja lääkeinformaatiopalvelut” ja näiden kurssien aikana hän on jo päässyt kehittämään toimintaa työpaikallaan.

–  Apteekkityössä opintojaksojen avulla on suoritettu muun muassa sisäistä auditointia, jonka avulla on voitu havaita kehittämiskohteita ja vahvistaa apteekin sisäistä lääkeinformaatiota. Toisaalta on myös kehitetty esimerkiksi palveluasumisyksiköille kohdennettavaa lääkeinformaatiopalvelua. Apteekin annosjakelupalveluprosessia on kehitetty palvelujen tuotteistamisen avulla ja apteekin sidosryhmäyhteistyötä on lisätty, Sanna listaa.

Verkostoituminen on keskeinen osa opintoja

Parasta koulutuksessa on ollut oman osaamisen tuominen näkyväksi muualla terveydenhoidossa ja itsensä ylittäminen. Sanna suosittelee opintoja kaikille, jotka kokevat oman osaamisen ja apteekin toiminnan kehittämisen tärkeänä.                 

– Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopinnot ovat tuoneet valtavasti oppia ja näkemystä apteekin toimintojen kehittämisestä ja muun muassa kliinisen farmasian palvelujen tuottamisesta apteekissa sekä yhteistyöstä muun terveydenhuollon kanssa. Opinnot ovat vahvistaneet omaa osaamista ja tuoneet varmuutta luoda yhteyksiä muihin terveydenhuollon toimijoihin.

Lisätietoa koulutuksesta

Helsingin yliopisto järjestää apteekki – ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta yhdessä Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa. Koulutuksen laajuus on farmaseuteille 40 op (suoritusaika kolme vuotta) ja proviisoreille 60 op (suoritusaika neljä vuotta). Opiskelija voi valita apteekki- ja sairaalafarmasian yleisen opintopolun (HY ja UEF) tai residenssiopintopolun (HY). Yleinen opintopolku keskittyy laaja-alaisesti apteekki- ja sairaalafarmasiaan. Residenssiopintopolku syventyy kunkin opiskelijan erikoisalaan.

Helsingin yliopisto järjestää myös teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen, joka on tarkoitettu lääketeollisuudessa toimiville farmaseuteille (B.Sc) ja proviisoreille (M.Sc.) Suomessa ja ulkomailla. Koulutus on kansainvälinen, joten opetuskieli on englanti. Koulutuksen laajuus on farmaseuteille 40 op (suoritusaika kolme vuotta) ja proviisoreille 60 op (suoritusaika neljä vuotta). Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus antaa valmiudet Qualified Person -pätevyyden hakemiseen.

Lue lisää seuraavien koulutusten alkamisesta ja hakuajoista.