Ympäristöterveydenhuollon valvonta

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tutkimus kohdistuu ympäristöterveydenhuollon valvontatoimiin ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Ympäristöterveydenhuolto on erittäin laaja-alainen kokonaisuus, kattaen kaikki ympäristöstä ihmisen terveyteen kohdistuvat uhat. Valvonnan tutkimuksessa pääpaino kohdistuu tällä hetkellä elintarviketurvallisuuteen.

Elin­tar­vi­ke­val­von­nan vai­kut­ta­vuus

Elintarvikevalvonnan vaikuttavuudella tarkoitetaan valvonnan mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ja poistaa elintarviketurvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Elintarvikevalvonnan onnistumisen arvioiminen on vaikeaa, koska valvonnan vaikuttavuuden rutiininomaiselle mittaamiselle ei toistaiseksi ole olemassa kattavaa järjestelmää. Tutkimuksen avulla voidaan kuitenkin pyrkiä kehittämään valvonnan tarkoituksenmukaisuutta arvioimalla erilaisten valvontatoimenpiteiden ja –mallien merkitystä elintarviketurvallisuudelle.

Tutkimuskohteet

Tutkimuskohteita ovat olleet mm. elintarvikevalvonnan resursointi kunnissa, valvonnan maksullisuuden toteutuminen valvontayksiköissä, ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmien toiminta, elintarvikealan laitosten uudelleenhyväksyminen sekä laitosten käsitykset elintarvikevalvonnasta ja sen hyödyllisyydestä, pienteurastamoiden lihantarkastuksen valtiollistamisen vaikutukset sekä valvontamenetelmien vaikuttavuus.
Valvonnan resurssien oikea kohdentaminen sekä yhä tehokkaampien valvontamenetelmien käyttöönotto tulee olemaan entistä tärkeämmässä asemassa tulevaisuudessa, jotta valvonnan taso saadaan ylläpidettyä.

Janne Lundénin tutkimusryhmä

Janne Lundén - tutkimusportaali

Tutkimusprojekteja

  • Oiva-järjestelmän vaikutukset elintarvikevalvontaan ja yritysten toimintaan: riskikäsitykset ja ratkaisukeskeisen valvonnan haasteet, 01/04/2016 → 31/05/2019
  • INNUENDO: A new cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of food-borne pathogens
    European Food Safety Authority, 15/01/2016 → 15/07/2018
  • Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet, 01/01/2016 → 31/12/2017
  • Listeria monocytogeneksen riskitekijöiden kartoitus ja torjunta kalateollisuudessa, 01/01/2014 → 30/06/201

Mari Nevaksen tutkimusryhmä

Mari Nevas - tutkimusportaali

Tutkimusprojekteja

INNUENDO: A new cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of food-borne pathogens
European Food Safety Authority, 15/01/2016 → 15/07/2018