Toimintakertomukset ja raportit

Tiedekunnan vuosittaiset toimintakertomukset, EAVE raportit ja tiedekunnan juhlajulkaisu vuonna 2015.
Vuosittaiset toimintakertomukset

Tiedekunnan vuosikertomuksissa esitellään tiedekunta lukuina, dekaanin ja varadekaanien sekä hallintopäällikön katsaukset sekä katsaukset eri osastojen ja Yliopistollisen eläinsairaalan toiminnasta. 

EAEVE raportit

Eurooppalaisen eläinlääketieteen yhteistyöjärjestöt suorittavat säännöllisesti alan koulutusta antavien organisaatioiden laadunvalvontaa. EAEVE:n arviointijärjestelmässä laaditaan yksityiskohtainen itsearviointiraportti sekä koulutusohjelmasta että laadunvarmistusjärjestelmästä. Itsearviointia seuraa viikon mittainen vierailu opetusyksikköön, ja sen aikana asiantuntijaryhmä tarkastaa, vastaako todellisuus esitettyä arviota. Edellinen aviointikierros Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta tapahtui vuonna 2019.

Tiedekunnan juhlajulkaisu vuonna 2015

Tiedekunnan 20 vuotista taipaletta osana Helsingin yliopistoa juhlistettiin vuonna 2015 juhlajulkaisulla. Julkaisussa tiedekunnasta valmistuneet muistelevat matkaa ja vuosia rakkaassa opinahjossaan.