Opetustaidon arviointi
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvioi valmisteluryhmien päätöksestä avoinna olevan tehtävän hakijoiden opetustaidon sekä dosentuurihakijoiden opetustaidon.

Arviointi pohjautuu arviointimatriisiin.

Opetustaidon kokonaisarvio perustuu seuraaviin osa-arvioihin:

1. Opetus- ja arviointikokemus sekä oman opetuksen kehittäminen
2. Pedagoginen koulutus ja pedagoginen ajattelu
3. Taito käyttää ja tuottaa oppimateriaalia
4. Muut opetukselliset ansiot
5. Opetusnäyte

Kohdat 1-4 arvioidaan hakijan yliopistoportfolion (ja sen mahdollisten liitteiden) perusteella. Tämä kannattaa huomioida jo hakuvaiheessa hakemusasiakirjojen valmistelussa.

Kohdan 5 opetusnäytteeseen valmisteluryhmä antaa usein hakijalle aiheen eli hakija ei valitse itse aihettaan. Dosentuurihakija voi valita itse opetusnäytteen aiheen, mutta sen tulee liittyä haettavana olevan dosentuurin alaan. Luento ei saa myöskään muodostua pääasiassa omien tutkimusten ja niiden tulosten esittelystä. Aihe on ilmoitettava opetustaitotoimikunnan sihteerille viimeistään 7 arkipäivää ennen opetusnäytteen ajankohtaa.

Opetusnäytteen antotilaisuudet ovat julkisia. Samaa tehtävää hakeneet eivät kuitenkaan voi seurata toistensa opetusnäytteitä. Opetusnäytteet annetaan ennen opetustaitotoimikunnan kokouksia, joita on heinäkuuta lukuun ottamatta läpi vuoden noin kerran kuukaudessa.

Lisätietoa: Opetustaitotoimikunnan sihteeri, henkilöstöasiantuntija Heidi M. Kauppinen, heidi.m.kauppinen(at)helsinki.fi