Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus

Eläinten hyvinvointitiede pyrkii kuvaamaan eläinyksilöiden tuntemuksia mahdollisimman objektiivisesti eli hyvinvointitutkimuksessa selvitetään eläinyksilön kokemusta ympäristöstä.

Koska eläimen käyttäytyminen parhaiten kuvaa eläinyksilön omia kokemuksia, perustuu hyvinvointitiede pitkälti soveltavaan etologiaan (engl. applied ethology). Soveltava etologia (etologia = eläinten käyttäytymistiede) on ihmisen vaikutuksen alaisten eläinten käyttäytymistä tutkiva tieteenhaara. Käyttäytymisen lisäksi hyvinvointitiede mittaa muun muassa eläinten terveyttä ja fysiologisia muutoksia.