Yliopistollisen hevossairaalan seulonnassa ei todettu MRSA-bakteeria
Hevossairaalassa seulottiin syksyllä 2022 kahden viikon ajan hevossairaalassa hoidossa olleita hevosia monille antibiooteille vastustuskykyisten eli moniresistenttien bakteerien varalta.

Seulontaan osallistui 16 hevosta. Kaikki näytteet olivat negatiivisia MRSA-bakteerin suhteen, joka aiheuttaa riskin sairaalainfektiolle myös eläinsairaaloissa.

ESBL-bakteerilöydökset vaikuttavat lisääntyneen

Seulonnassa todettiin 7 hevosella suolistossa ESBL-positiivinen -bakteerikanta. ESBL lyhenne tulee sanoista extended spectrum beta-lactamase. ESBL antaa bakteerille kyvyn hajottaa tavanomaisia infektioiden hoidossa käytettyjä antibiootteja. ESBL-ominaisuutta esiintyi tavanomaisilla hevosen suolistobakteereilla.

Yliopistollisessa eläinsairaalassa torjutaan aktiivisesti infektioita ja seurataan resistenssitilannetta

Hevossairaalassa noudatetaan antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien torjuntaohjelmaa, johon kuuluu korkean riskin potilaiden seulonta sairaalaan tullessa, hygienia- ja eristystoimenpiteitä sekä antibioottien käytön tarkka harkinta. Moniresistenttien bakteerien esiintymistä potilashevosilla seurataan vuosittain ja kaikista leikkaushaavainfektioista tutkitaan aiheuttajabakteerit.

– Tarkalla sairaalahygieniatoiminnalla pyrimme reagoimaan tilanteisiin nopeasti, jotta vältyttäisiin infektioilta ja niiden ryvästymiseltä, sanoo Hevossairaalan vastaava eläinlääkäri Anna Mykkänen.

Mitä hevosen omistajan on hyvä tietää

Koti- ja talliympäristössä näistä bakteereista ei ole haittaa eikä myöskään oireeton kantajuus anna syytä hevosen eristämiselle toisista hevosista. Huolellinen käsien pesu on ensisijaisen tärkeää tartunnan leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa niin moniresistenttejä bakteereja kuin mitä tahansa muutakin bakteeritartuntaa vastaan.

Lisätiedot:

  • Anna Mykkänen, dosentti, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, puh. 050 3167078, anna.mykkanen@helsinki.fi
  • Nina Lehmonen, Yliopistollisen hevossairaalan johtava eläinlääkäri, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, puh. 0294157365, nina.lehmonen@helsinki.fi