Uusi tutkimusprojekti: Uni hevosen hyvinvoinnin mittarina

Apulaisprofessori Anna Mykkänen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta on saanut maaseudun kehittämisrahastosta rahoituksen kolmivuotiselle tutkimusprojektille, joka kehittää levon ja unen tarkkailua hevosen hyvinvoinnin mittarina.

Hevosten uni- ja lepokäyttäytymisestä on tarjolla niukalti tietoa. Hankkeessa kartoitetaan hevosten uneen ja lepoon liittyviä tekijöitä Pohjoismaissa. Lisäksi tutkitaan ympäristötekijöiden kuten makuualustan pehmeyden vaikutusta hevosen levon laatuun ja määrään.

˗ Tiedämme yllättävän vähän hevosen ympäristön vaikutuksesta lepoon ja uneen. Ensivaiheessa selvitämme pohjoismaisten hevosten pito-olosuhteiden yhteyttä omistajien havaintoihin hevosen levosta, kertoo projektinjohtaja Anna Mykkänen eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Ennen tutkimusprojektin alkua tehdyssä pilottikokeessa tutkittiin hevosia, joiden lepokäyttäytyminen poikkesi muista ja verrattiin niitä tavanomaisella tavalla käyttäytyviin tallikavereihin.

˗ Olemme vuoden ajan kehittäneet hevosen unen mittaamismenetelmää ja samalla huomanneet miten monet tekijät saattavat vaikuttaa hevosen lepoon, toteaa väitöskirjatutkija Iina Brotherus eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä norjalaisen Nord-yliopiston ja Kuopion Hevostietokeskuksen kanssa. Yhteistyötahona toimii Hippolis.

Lue lisää unitutkimuksesta tutkimusryhmän nettisivulta

Hankkeen etenemistä voi seurata myös Facebook-sivuilla