Professori Olli Peltoniemi eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti dekaanin valinnasta 8.6.2021 pidetyssä kokouksessaan. Dekaanin nelivuotinen toimikausi käynnistyy vuoden 2022 alussa.

Dekaanin tehtävä oli avoimessa haussa 14.3 – 11.4.2021.

Peltoniemen mukaan Suomi tarvitsee lisää eläinlääkäreitä, sillä maassamme on selkeä pula alan kliinisistä ammattilaisista. Kunnallisen ja yksityisen puolen työntekijäpula koskettaa sekä lemmikki- ja tuotantoeläinten että hevosten hoitoa. Maailma tarvitsee lisää hyvin koulutettuja yhteisen terveyden ammattilaisia ratkomaan globaaleja terveysongelmia, jotka koskevat ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyttä.

–  Olen motivoitunut kehittämään suomalaista eläinlääkärikoulutusta niin, että tulevaisuuden yhteiskunnassa on saatavilla sekä korkeasti koulutettuja erikoiseläinlääkäripalveluita, että erinomaisia terveyden moniosaajia, jotka pystyvät yhdessä muiden alojen huippuosaajien kanssa ratkomaan megaluokan maailmanlaajuisia ongelmia, kuten mikrobilääkeresistenssin leviäminen tai tulevaisuuden pandemiat, hän jatkaa.

Dekaanin tehtävän lisäksi 1.1.2022 alkaa myös varadekaanien ja osastonjohtajien uusi kausi. Haku näihin tehtäviin käynnistyy syksyllä.