Pro Cane Sano -ansiomitaleja koira-alan ansioituneille tutkijoille

Suomen Kennelliiton ja International Partnership For Dogs (IPFD) järjestämässä koirien terveyskonferenssissa jaettiin perjantaina 14. kesäkuuta yhteensä neljä Pro Cane Sano -ansiomitalia. Tiedekuntamme professorit Hannes Lohi ja Outi Vapaavuori ovat palkittujen joukossa.

Pro Cane Sano -mitali myönnetään sekä suomalaisesta että kansainvälisestä arvostetusta kynologisesta tutkimustyöstä. Mitali voidaan jakaa suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle tai yhteisölle, jolla on erittäin merkittäviä ansioita kynologian alalla suoritetussa, tervettä koiranjalostusta edistävässä tutkimustyössä. Mitali voidaan jakaa samalle henkilölle vain kerran, ja ne ovat numeroituja. Tällä kertaa palkittuja ovat:

Professori, FT Hannes Lohi

Hannes Lohi on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Folkhälsan Instituutin molekyylibiologian professori. Hannes Lohi lienee maailmanlaajuisesti tunnetuin suomalainen koirien genomin tutkija. 

Hannes Lohi kuvaa omaa uraansa koirien geenitutkimuksessa seuraavasti: 

– Koin heureka-elämyksen, kun koira-aineistosta tunnistettiin epilepsiageeni – sama kuin ihmisissä.

Lohi teki tämän tutkimuksensa väiteltyään filosofian tohtoriksi Suomessa ja tehdessään tämän jälkeen molekyyligenetiikan post-doc tutkimusta Kanadassa. Hän palasi löydöksineen Suomeen ja päätti jatkaa koirien ja ihmisten geenitutkimuksen parissa ja hyödyntää näiden kahden lajin eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän perusti oman ”Koiran geenit” tutkimusryhmänsä Helsingin yliopiston ja Folkhälsan Instituutin yhteistyöllä. Voidaan sanoa, että tämän jälkeen loppu on historiaa.

Hannes Lohen tutkimusryhmän perustama koirien biopankki sai alkunsa vuonna 2006. Nyt se on yksi maailman suurimmista ja tukee laajasti suomalaista lääketieteen ja eläinlääketieteen tutkimusta. 

Hannes Lohi kuvaa itse biopankkiaan seuraavasti: 

– Vajaan sadan tuhannen näytteen biopankin avulla syntyy sekä löytöjä että resursseja jatkotutkimuksiin. Biopankin aineistot mahdollistavat myös laajaa globaalia yhteistyötä. Kaikkiaan koiria tutkimalla olemme löytäneet yli sata geeniä eri sairauksien taustalla.

Professori, ELT Outi Vapaavuori

Professori Outi Vapaavuori on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan pieneläinkirurgian professori ja kliinisen koirien terveystutkimuksen pioneereja Suomessa. Outi Vapaavuori valmistui vanhasta ”korkeakoulusta” eli Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta eläinlääkäriksi vuonna 1985. Sen jälkeen hän suoritti pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin tutkinnon ja väitteli eläinlääketieteen tohtoriksi. Vapaavuori on myös suorittanut kansainvälisen pieneläinkirurgian diplomaatin Diplomate of European College of Veterinary Surgeons -tutkinnon. Vapaavuori on toiminut tutkijana Michiganin yliopistossa ja arvostetussa eläinlääketieteen tutkimusyliopistossa Pennsylvaniassa USA:ssa.

Outi oli keskeinen henkilö, kun eläinlääketieteellinen koulutus siirtyi korkeakoulun Hämeentien vanhoista tiloista uusiin tiloihin Viikkiin ja ”korkeakoulusta” tuli Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Outi johti uutta yliopistollista eläinsairaalaa vuosina 2002–2005, sen jälkeen hän siirtyi kliiniseksi opettajaksi ja viimein pieneläinkirurgian professoriksi vuonna 2008. Outi on johtanut ja ollut mukana lukuisissa koirien luusto- ja nivelsairauksiin liittyvissä tutkimuksissa ja hänen johdollaan on julkaistu yli 100 alan tieteellistä tutkimusta. Professori Vapaavuori onmyös ollut mukana Kennelliiton ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteisessä Helsingin yliopiston Koirien terveystutkimusrahaston hoitokunnassa.

Lue lisää muista palkituista