PAWWS – People and Animal Wellbeing at Work and in Society -konsortiohankkeelle merkittävä rahoitus Suomen Akatemialta

PAWWS kehittää monitieteellistä yhteistyötä eläinorganisaatiotutkimuksen, eläinlääketieteen sekä sosiaali- ja terveystieteiden välillä ihmisten ja eläinten työhyvinvoinnin edistämiseksi uudella ja integroidulla tavalla.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi 840 000 euron tutkimusrahoituksen Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston monitieteelliselle akatemiahankeelle.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Astrid Huopalainen, Hankenin apulaisprofessori Linda Tallberg ja Helsingin yliopiston dosentti Anna Hielm-Björkman saivat 840 000 euron tutkimusrahoituksen konsortiohankkeelleen PAWWS – People and Animal Wellbeing at Work and in Society.

PAWWS kehittää monitieteellistä yhteistyötä eläinorganisaatiotutkimuksen, eläinlääketieteen sekä sosiaali- ja terveystieteiden välillä ihmisten ja eläinten työhyvinvoinnin edistämiseksi uudella ja integroidulla tavalla. Empiirisesti tutkijat keskittyvät ihmisen ja koiran välisiin työsuhteisiin organisaatioissa, kuten palvelu-, hajuntunnistus-, terapia-, kipu- ja syöpäkoiriin työpaikalla. 

Tutkimuksen aineisto kerätään laadullisin ja määrällisin menetelmin. PAWWS-hanke luo syvällistä ymmärrystä ja uutta tietoa monilajisesta työhyvinvoinnista ja eläinten toimijuudesta ihmis-eläintyössä. Hankkeeseen sisältyy poikkeuksellisen vahva yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuus. Yhteiskunnalliset vaikutukset huomioidaan kehittämällä eläinten hyvinvointisertifiointia, ei-inhimillisten toimijoiden työsopimuksia ja työpaikkojen DogWork-logoja.

Akatemiahanke on kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan (KY) tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Akatemiahankerahoituksen tarkoituksena on edistää tutkimuksen vaikuttavuutta ja uudistumista. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen.