MRSA-infektiolöydös tehostaa torjuntatoimia Hevossairaalassa

Hevossairaalassa todettiin heinä-elokuun vaihteessa yhdeltä sairaalahoidossa olleelta potilaalta MRSA-bakteerin aiheuttama infektio leikkaushaavassa. Infektion aiheuttanut bakteeri on todennäköisesti sama kuin aiemmin tänä vuonna Hevossairaalassa 30 oireetonta tartuntaa aiheuttanut MRSA-kanta.

Kyseinen kantatyyppi on hevosilla ja tuotantoeläimillä Keski-Euroopassa hyvin yleinen MRSA CC398 spa-t011. Hevossairaalassa on tehty tänä vuonna kaksi saneerausta, mutta MRSA-bakteeria ei ole onnistuttu täysin häätämään.

Torjuntatoimia tehostetaan

Infektiopotilaan kanssa samanaikaisesti 16.7. – 2.8.19 vähintään vuorokauden sairaalassa olleet hevoset on kartoitettu ja niiden omistajia on tiedotettu asiasta. Nämä mahdollisesti MRSA-bakteerille altistuneet hevoset seulotaan bakteerin varalta, mikäli ne palaavat Hevossairaalaan. Altistuneita hevosia hoidetaan eristyksessä, kunnes tulos valmistuu. 

Sairaalassa noudatetaan tehostettuja varotoimia ja seurataan infektioiden esiintymistä. Kaikista kirurgisista haavainfektioista otetaan näyte aiheuttajabakteerin selvittämiseksi. Altistuneiden potilaiden eristämisen ja näytteenoton tavoitteena on katkaista tartuntatiet ja saada MRSA-bakteeri häädettyä sairaalasta. Sairaalassa selvitetään laajempien saneeraustoimenpiteiden tarpeellisuutta ja arvioidaan niiden tehoa. 

Hevosta ei tarvitse seuloa kotitallilla MRSA-bakteerin varalta

Hevosia ei tarvitse seuloa kotitallilla tai eristää muista eläimistä, koska koti- ja talliympäristössä MRSA-bakteerista ei ole haittaa. Se ei aiheuta infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin ja eroaa niistä vain antibioottiherkkyytensä kannalta. Huolellinen käsien pesu on ensisijaisen tärkeää tartunnan leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa niin MRSA-bakteeria kuin mitä tahansa muutakin bakteeritartuntaa vastaan.

Saneeraus- ja torjuntatoimet ovat perusteltuja sairaalaympäristöissä, koska niissä MRSA voi levitä herkästi ja aiheuttaa hankalia infektioita potilaille, joiden vastustuskyky perussairauden vuoksi on alentunut. MRSA-ryvästymissä ei ole poikkeuksellista, että torjuntatoimet kestävät hyvin pitkään.

Hevossairaala ottaa potilaita vastaan normaalisti

Hevossairaala toimii tällä hetkellä normaalisti. Myös kiireettömiä leikkaustoimenpiteitä tehdään ja päivystyspotilaat hoidetaan normaalisti. Asiakkaita informoidaan kohonneesta MRSA-tartuntariskistä Hevossairaalan ilmoitustaululla olevalla tiedotteella. Välitöntä sairaalahoitoa vaativia potilaita otetaan vastaan päivystysalueen ulkopuolelta mieluiten eläinlääkärin lähetteellä. Lähettävän eläinlääkärin on hyvä ottaa yhteyttä hevossairaalaan ennen potilaan lähettämistä, puh. 0600 97 412. Päivystysaikana Hevossairaalan eläinlääkärit tekevät päivystysalueen sisällä tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Kysymyksiä ja vastauksia antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista ja Hevossairaalan MRSA-tilanteesta

Lisätietoja

Merja Rantala, dosentti, tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkäri, merja.rantala@helsinki.fi, puh. 050 415 5482