Hevossairaalan MRSA-bakteeriseuranta jatkuu, potilaita otetaan vastaan normaalisti

Hevossairaalassa huhtikuussa toteutettu toinen laajamittainen saneeraus ei onnistunut häätämään MRSA-bakteeria. Tähän mennessä on hevosista otetuissa näytteissä todettu noin 30 oireetonta MRSA-bakteerin kantajaa. Yhdelläkään hevosella ei ole todettu MRSA-bakteerin aiheuttamaa infektiota.

Hevossairaala ottaa potilaita vastaan normaalisti

Hevossairaala toimii tällä hetkellä normaalisti. Myös kiireettömiä leikkaustoimenpiteitä tehdään ja päivystyspotilaat hoidetaan normaalisti. Asiakkaita informoidaan kohonneesta MRSA-tartuntariskistä hevossairaalan ilmoitustaululla olevalla tiedotteella. Välitöntä sairaalahoitoa vaativia potilaita otetaan vastaan päivystysalueen ulkopuolelta mieluiten eläinlääkärin lähetteellä. Lähettävän eläinlääkärin on hyvä ottaa yhteyttä hevossairaalaan ennen potilaan lähettämistä, puh. 0600 97412. Päivystysaikana hevossairaalan eläinlääkärit tekevät päivystysalueen sisällä tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Yliopistollisessa eläinsairaalassa torjutaan aktiivisesti infektioita

Hevossairaalassa on noudatettu tehostettuja varotoimia, kartoitettu MRSA-bakteerille mahdollisesti altistuneita potilaita ja otettu näistä toistasataa seulontanäytettä.

Bakteerikannan on todettu olevan hevosilla ja tuotantoeläimillä Keski-Euroopassa hyvin yleisesti esiintyvää MRSA CC398 (spa t011)-kantaa. Kyseinen kanta ei Yliopistollisessa Hevossairaalassa ole aiheuttanut hevosilla infektioita, mutta koska kanta on vastustuskykyinen useille antibioottiryhmille, ovat saneeraus- ja seulontatoimet olleet perusteltuja.

Vastustuskykyisten bakteerien lisääntyminen myös eläimillä on väistämätön seuraus yhä pidemmälle viedyistä hoitomahdollisuuksista ja mikrobilääkkeiden käytöstä. Tarkalla sairaalahygieniatoiminnalla pyrimme reagoimaan tilanteisiin nopeasti, jotta vältyttäisiin infektioilta ja niiden ryvästymiseltä.

MRSA-tilannetta seurataan edelleen

Vastaavanlaisissa tilanteissa ei ole poikkeuksellista, että torjuntatoimet kestävät jopa useita kuukausia ja seuranta MRSA-bakteerin varalta jatkuu vielä pitkää tilojen desinfektion jälkeen. Kaikista infektiolöydöksistä otetaan bakteeriviljelynäyte aiheuttajabakteerin selvittämiseksi. Seurannan aikana otetaan lisäksi satunnaisesti sairaalassa sisällä olevista potilaista seulontanäytteitä MRSA-bakteerin varalta. 

MRSA-bakteerista ei haittaa tavallisessa talliympäristössä

MRSA-bakteeri eroaa tavallisista stafylokokkibakteereista vain antibioottiherkkyytensä kannalta. Se ei aiheuta infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin, mutta sairaalapotilailla MRSA voi levitä herkästi ja aiheuttaa hankalia infektioita. Koti- ja talliympäristössä näistä bakteereista ei ole haittaa eikä myöskään oireeton kantajuus anna syytä hevosen eristämiselle toisista hevosista. Huolellinen käsien pesu on ensisijaisen tärkeää tartunnan leviämisen ehkäisyssä ja suojautuessa niin MRSA-bakteeria kuin mitä tahansa muutakin bakteeritartuntaa vastaan.

Lisätietoa: